Lidingö byter ut trygghetslarm

Lidingö31 augusti 2022 kl 03.13

Under hösten och kommande vinter får alla Lidingöbor som har trygghetslarm en ny sort. Alla gamla larmknappar och larmdosor byts ut mot nya. Orsakerna till bytet är två: Dels gick det gamla avtalet ut, dels började larmen bli lite åldersstigna och behövde moderniseras för att möta ökade krav på säkerhet och funktionalitet. För användarna blir det ingen omedelbar skillnad.

I förra veckan gick ett informationsbrev ut till de omkring 1300 kunder på Lidingö som har trygghetslarm installerade i hemmet att de ska få ett nytt installerat, sedan staden har bytt leverantör till Careium. Även hemtjänstpersonalen som arbetar på ön är informerad. För användaren kommer bytet inte att göra någon skillnad, men det nya systemet öppnar för möjligheter till annan digital trygghetsservice, såsom övervakning med rörelsesensorer, som märker om en person inte rört sig på ovanligt länge mm mm. Det borgar för ökad trygghet för användaren. Bytet börjar redan i september och för användaren är det förstås kostnadsfritt. Det blir inte heller någon skillnad i kostnad för användaren av det nya larmet. Det blir hemtjänstpersonalen som byter ut larmdosorna och larmknappen hos kunderna och ser till att de fungerar. Under installationen kan kunderna ställa frågor om larmet. När installationen är klar tar personalen med sig den gamla utrustningen.

Detta är ett första led i Lidingö stads satsning på välfärdsteknik och genomförande av den nya omsorgs- och boendekedjan.

Trygghet och självständighet på äldre dar

- Sverige står inför en stor samhällsutmaning när det gäller att skapa goda livsvillkor för våra äldre, säger Birgitta Sköld, LP, ordförande i omsorgs- och socialnämnden. I en nära framtid kommer antalet invånare över 80 år att öka kraftigt och därmed också efterfrågan på vård och omsorg. Att bibehålla självständighet är betydande för livskvaliteten och det är därav viktigt att kommunen tillhandahåller stöd och service som bidrar till att stärka äldres självständighet. Med rätt stöd kan behovet av omsorg minska.

Omsorgs- och socialförvaltningen har nyligen genomfört en utredning om hur Lidingös framtida omsorgs- och boendekedja för äldre bör utformas för att effektivt möta framtida behov. Inom ramen för utredningen skickades en enkät ut till äldre på Lidingö för att ta reda på vad de tycker är viktigt för ett tryggt åldrande. I resultatet framkom bland annat att trygghetslarm, kontakt med distriktsköterska och kontakt med familj och barn är de viktigaste komponenterna för att känna trygghet. Det framkom även att cirka 70 procent av respondenterna vill bo kvar i sitt nuvarande boende.

- Trygghetslarmet är således en viktig faktor för att äldre ska känna trygghet i hemmet, fortsätter Birgitta Sköld. Utvecklingen inom välfärdsteknik är också en viktig komponent som bidrar till ökad självständighet samt ökar möjligheten till kvarboende.

Vid frågor om det nya trygghetslarmet kan man vända sig till Lidingö stads trygghetsteam, telefon: 08-731 36 07, vardagar klockan 8–16. Eller till hemtjänstpersonalen. Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *