Lidingö brostrand planeras

Flygvy över Lidingö brostrand sedd norrifrån. Planområdet i förgrunden och Lidingöbroarna och Lilla Värtan till höger.
Lidingö15 mars 2022 kl 03.59

Lidingö brostrand är den planerade nya entrén till Lidingö för Lidingöbor och besökare på norra ön. Här kan du följa projektet från start till mål.

I ett område som länge har varit outnyttjat planerar nu Lidingö stad ett attraktivt rekreationsområde med kopplingen till havet som utgångsläge. Området ligger norr om Lilla Lidingöbrons landfäste och är en del av brostranden vid Torsvik-Islinge och Islinge hamnväg.

Här ligger i dagsläget ett arbetsområde med byggmaterial och byggbodar som används under arbetet med den nya Lilla Lidingöbron. I ett första steg har kommunstyrelsen i december 2021 fattat beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för hur området kan komma att utvecklas efter att brobygget är färdigställt.

Utformning och innehåll

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva någon form av vattenanknuten verksamhet och utreda vilket innehåll som kan vara bäst lämpat för platsen. Allmänheten ska kunna ha tillträde till området och det ska vara väl tillgängligt. Projektet kommer att utformas i dialog med det lokala närings- och föreningslivet och kommersiella aktörer.

Förslag på framtida verksamhet och funktioner

Det finns ännu inget beslut om hur innehållet för platsen är tänkt mer i detalj. Några förslag för hur områdets innehåll kan tänkas se ut är:

  • Restaurang/kafé
  • Vattensport
  • Småbåtshamn
  • Kallbadhus
  • Park med rekreationsmöjligheter.
Lidingö brostrand vid Islinge hamnväg. Planområdet ligger vid vattnet till höger i bild med Lidingöbroarna och Lilla Värtan i bakgrunden.

Lidingö brostrand vid Islinge hamnväg. Planområdet ligger vid vattnet till höger i bild med Lidingöbroarna och Lilla Värtan i bakgrunden.

Tidsplan

Start-PM antogs: 6 december 2021
Samråd: 1:a kvartalet 2023
Granskning: 3:e kvartalet 2023
Antagande: 4:e kvartalet 2023

Observera att tidsplanen är preliminär.

Källa: Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *