Lidingö borde bli en del av Stockholms länsövergripande arbete mot prostitution

Debatt21 februari 2023 kl 04.03


Stockholms stad har sedan 1970-talet haft verksamhet riktade mot personer som befinner sig i prostitution eller som har ett sexuellt självskadebeteende. Sedan två år tillbaka kan kommuner i länet teckna avtal med Stockholms specialistmottagningar för prostitution. Det är dags för Lidingö att ansluta sig till dessa!

Verksamheterna Mikamottagningen och KAST (köpare av sexuella tjänster) stöttar personer som dels har sålt sex och personer som vill sluta med sexköp. De har tidigare bara varit öppna för Stockholms stads invånare. På initiativ av Liberalerna erbjuder Stockholm sedan 2021 alla kommuner i Stockholms län att teckna avtal med Mikamottagningen och KAST så att de kan hänvisa sina egna kommuninvånare dit. I dag är 16 kommuner anslutna till verksamheterna men dessvärre är inte Lidingö en av dem.

Sexhandeln känner inga gränser varken mellan länder eller mellan olika kommuner. Då kan vi inte låta det stöd och den hjälp som dessa personer verkligen behöver hindras av kommungränsen. Personer som utnyttjas i prostitution är en av samhällets mest utsatta grupper och för att kunna hjälpa den här målgruppen krävs en spetskompetens som är svår för varje enskild kommun att ha.

Lidingö är givetvis inte förskonad från sexhandel. Under förra året påträffades både personer som gjort sig skyldiga till köp av sexuell tjänst och personer som sålde sex mot ersättning på Lidingö. Dessvärre kunde dessa personer inte länkas till Mikamottagningen eller KAST-mottagningen eftersom Lidingö saknar avtal med Stockholm. Det är dags att ändra på det nu!

Lidingö kan till en billig penning få tillgång till fortbildning för sina egen personal men framför allt möjlighet att ge utsatta människor i prostitution stöd och hjälp till ett bättre liv genom att hänvisa dem till Stockholms specialistmottagningar. Det borde vara ett enkelt beslut, för att inte säga en icke-fråga, att teckna avtal med Mikamottagningen och KAST.  Detta är inte politisk fråga utan en fråga om anständighet!

Amelie Tarschys Ingre (L), regionråd Region Stockholm
Suzanne Liljegren (L), gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen Lidingö
Bertil Östberg (L) ledamot omsorgs- och socialnämnden Lidingö
Erik Öberg (L), ledamot kommunfullmäktige Lidingö
Martin Norrby (L), ledamot kommunfullmäktige Lidingö
Maria Wall Petrini (L), ersättare kommunfullmäktige Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *