Lidingö blir skönare med grönare jobb

Foto: Lidingö Stad
Lidingö8 juli 2021 kl 04.55

Lidingö Stad har av länsstyrelsen beviljats medel för satsningen Gröna jobb, där en grupp ungdomar som under stadens ledning ska gallra och rensa parker och grönområden på ön. 

Lidingö Stad har efter en ansökan till Länsstyrelsen och godkännande hos Naturvårdverket nu påbörjat rekryteringen av av ungdomar inom projektet Gröna jobb. Staden ska projektanställa fyra ungdomar året ut och riktar sig till nyanlända och arbetslösa. Projektet är en samverkan mellan olika enheter på Lidingö, där arbetsmarknadsenheten inom omsorgs- och socialförvaltningen tillsammans med parkenheten från teknik- och fastighetsförvaltningen ansökt om medel. 

- Det är väldigt positivt att vi på detta sätt får möjlighet att ge en grupp ungdomar som står långt från arbetsmarknaden meningsfull sysselsättning samtidigt som vi ytterligare förskönar vår redan vackra ö, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs och socialnämnden.  

Var ungdomarna ska göra sina insatser är det parkenheten som avgör. Arbetsuppgifterna kommer exempelvis innefatta skonsam resning och gallring av parker och grönområden på ön, rensa bort sly i bostadsnära skogsområden och våtmarker samt underhålla rastplatser. 

- Det här är en resurs som kan agera omgående och serva medborgarna. Om exempelvis ett träd blåser ner över en väg eller vandringsled så kan de snabbt rycka ut, säger Lars Heins, som ansvarar för stadens naturskötsel.

Gröna jobbs grupp kommer utbildas och få ”körkort” i röjsåg och annan avrustning avsedd för naturskötsel. Arbete är fysiskt och en av rekryteringsgrunderna är att den sökande är genuint intresserad av naturvård. 

Ungdomarna i Gröna jobb beräknas komma igång med arbetet i september. Projektet fortlöper sedan i första hand till årsskiftet. 

Källa: Lidingö Stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *