Lidingö avbryter markanvisningstävling i Dalénum

Debatt17 maj 2024 kl 04.584
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?

Kommentarer

 1. Hej Suzanne,

  Jag vill förtydliga att förändringen inte har något som helst att göra med varken affärsmodell eller Liberalernas kritik.

  Staden lägger sig inte i fristående förskolors affärsmodeller, utan behandlar alla friskolor likvärdigt genom att ersätta varje barn med ett pengbelopp baserat på kommunens egna kostnader för en förskoleplats.

  Däremot drog processen med markanvisningstävlingen ut för långt i tiden och en annan intressent får nu möjligheten att leverera.

  Jag vill även förtydliga att vi fortfarande arbetar med samma geografiska placering inom Dalénumområdet.

  Hälsningar
  Christer Mohlin (M), utbildningsnämndens ordförande

 2. Hej Christer!

  Det är alltid bra med förtydliganden så att missförstånd inte behöver uppstå. Därför kommer också förtydliganden från min sida:
  Frågan som uppstod i Dalénum gällde inte förskoleoperatörens affärsmodell utan affärsmodellen som företaget som hade vunnit markanvisningstävlingen hade, dvs företaget som hade tomträttsavtalet och skulle investera i och äga byggnaden. Det var den aktören som genom ett förmånligt hyresavtal med förskoleoperatören, ett 60-årigt tomträttsavtal och många barn/kvm kunde paketera ett attraktivt erbjudande till ett börsnoterat bolag som, enligt grannarna, erbjudit 60 – 70 Mkr för paketet. Över tid (60 år) skulle inte bara 60 – 70 Mkr återbetalas utan en vinst skulle tas ut. Sammantaget skulle det troligen bli över 100 Mkr. Allt från förskolepengen.

  Du har helt rätt, Christer, att staden inte lägger sig i fristående förskolors affärsmodeller – och ska inte göra det. Vi ska ha konkurrensneutralitet där lika villkor gäller för alla aktörer på den pengfinansierade marknaden. Allt från storleken på pengen, med kompensation för kommunens vidgade uppdrag att alltid ha beredskapsplatser, till kvalitetskrav. Men vi behöver också granska helheten i de upplägg som kan förekomma och som förekom i markanvisningstävlingen i Dalénum. Det var den helheten som utbildningsnämnden under mitt ordförandeskap såg och valde att stoppa, framför allt genom skärpta riktlinjer för antalet barn/kvm.

  Ditt svar, som beskriver den avbrutna markanvisningstävlingen som enbart ett resultat av att processen dragit ut ”för långt i tiden och en annan intressent får nu möjligheten att leverera”, är oroväckande. Det tyder på att Moderaternas och Lidingöpartiet inte har tagit till sig insikterna och lärdomarna från markanvisningstävlingen. Liberalerna har däremot dragit slutsatsen att om vi ska värna friskolereformen och samtidigt ge Lidingös förskolebarn den bästa tänkbara kvaliteten ska pengarna inte gå till fastighetsspekulationer och vinstmaximering.

 3. Suzanne!
  Tråkig politisk markering och inte särskilt välgrundad. Liberalerna satt i majoriteten och var ordförande i utbildningsnämnden när markansvisningstävlingen genomfördes. Kommunen hade själva bestämt tomtstorleken och villkorat maximala antalet barn som skulle kunna få plats. Det vinnande förslaget höll sig inom de kraven.

  Det företag jag då arbetade på var en av anbudsgivarna och vi föreslog att man skulle utvidga tomten men det fick vi avslag på (det var utemiljön som var trång, inte lokalerna). Det vinnande förslaget (inte vårt) hade således inte snålat på lokalytorna, tvärtom hade de ritat en ganska dyr lösning där man även skapade lekyta på taket just för att just möta behovet av mer uteyta.

  Efter tävlingen var genomförd och vinnaren utsedd, kom kritik från grannarna varpå utbildningsnämnden plötsligt bestämde sig för att sänka antalet barn som ni tänkte ge tillstånd för. Då hoppade det tilltänkta förskoleföretaget av lätt insedda skäl av.

  Att ni skriver raljant om ”skolkoncerner” och ”maximera skolpengen” visar bara att ni inte förstår de ekonomiska förutsättningarna. Att driva förskola är ingen högmarginalbransch och ni kan inte förvänta er att företag ska gå med förlust.

  Nu ändrar du dig dessutom och säger att det inte är förskoleoperatören ni är kritiska till utan fastighetsbolaget. Därtill slänger du fram ogrundade rykten från grannarna om vad ett börsbolag ev skulle varit villig att betala för fastigheten. Med mindre än att de lagt ett offentligt bud så kan du vara ganska säker på att ingen utomstående vet för det skulle bryta mot börsreglerna med synnerligen allvarliga konsekvenser för de inblandade.

  Kan man dessutom någonting om fastighetsbranschen så vet man att det idag är mycket svårt att få lönsamhet i nyproduktion. Kostnaderna har ökat markant pga av höjda materialkostnader (inte minst i kölvattnet av pandemin) och höjda räntor. Samtidigt går det inte att höja hyrorna hur som helst i denna typ av fastigheter då operatörens möjlighet att betala en högre hyra begränsas av förskolepengens storlek (som kommunen styr över). Dessutom får man inte dra av momsen på denna typ av fastighet när en privat operatör är hyresgäst. Det finns således väldigt små möjligheter att göra några klipp genom att sälja fastigheten vidare i tron att en ny ägare plötsligt ska höja hyrorna och därmed sina marginaler.

  Det behövs verkligen en ny förskola och jag tror att Christer har helt rätt i att när det har gått så lång tid och förutsättningarna har ändrats så är det helt rätt att göra ett omtag och gärna på samma plats. Varför ska föräldrarna behöva gå upp för en lång, brant backe till en annan stadsdel när det finns en förskoletomt detaljplanelagd i området. Det skulle dessutom ta flera år till innan en förskola skulle kunna komma på plats i Larsberg.

 4. Hej Paul!
  Det är korrekt att vi var med och bestämde i majoriteten. Det är inte korrekt att säga att vi i markanvisningstävlingen hade villkorat hur många barn som skulle få plats, vilket var ett misstag. Men insikterna från markanvisningstävlingen har gjort oss klokare och de misstag som begicks med Dalénum vill vi inte ska upprepas. Eftersom jag som dåvarande ordförande var mycket väl insatt i frågan är också slutsatserna som gjordes och besluten som togs välgrundade. Ja tomten var liten men också byggnaden som Hallskär ville fylla med 100 barn när max 72 barn kunde få plats utifrån minimikravet om 7,5 kvm/barn inomhusyta. Som jämförelse kan sägas att de flesta förskolebarn på Lidingö har mellan 8 – 12 kvm/barn inomhusyta. När det gäller lekytan på taket är det mot reglerna att räkna in den ytan som utomhusyta.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *