Lidingö är utsläppsbäst – inte miljösämst!

Debatt21 maj 2021 kl 04.473

Miljöpartiet överträffar sig själv och gottar sig åt årets rangordning i tidningen Miljöaktuellt s.k. kommunranking. Enligt denna skulle Lidingö vara ”miljösämst”. Därför anser MP att ”ny politik behövs” (Lidingö Nyheter den 12 maj 2021). MP skriver:

”För Sverige som helhet ligger vi på plats 212 av 290. Bland storstäder och storstadsnära kommuner på plats 44 av 46. Ska vi ha det så här? Är det detta Lidingöborna vill se när jordens klimat håller på att förändras?”

Så snart vi lyfter våra blickar från miljö-katekesernas dammiga och luddiga dokumentsamlingar ut mot verkligheten ser Lidingös faktiska miljö riktigt bra ut: 
En medelsvensk släpper ut knappt 5 ton växthusgaser) per år (4,93 ton CO2-ekvivalenter/inv). Tre kommuner i landet har utsläpp på mindre än ett ton: det är Sundbyberg, Tyresö och Lidingö. Ldingös invånare släpper ut 0,76 ton per person och år, det är bronsplats bland landets 290 kommuner. Lidingös totala utsläpp av växthusgaser är 85 % lägre än riksgenomsnittet. Denna bragd har förlänat oss att hamna bland de 27 % sämsta kommunerna i landet och sist i länet i den ranordningslistan som miljöpartiet åberopar. Detta visar bara hur fel denna så kallade kommunrankning fungerar.

I SCB:s medborgarundersökningar ligger Lidingö något bättre till än genomsnittskommunen i landet med 57 % nöjda medborgare. I Sverige är det 56 %. När det gäller miljö- och hälsoskydd har Lidingö 76 % nöjda medborgare, jämfört med hela landet som har 72 % nöjda. Lidingö har förbättrat detta index sedan år 2013 från 67 % till 76 %. Medborgarnas betyg betr. gång- och cykelvägar ligger högst i Stockholms län, på 7,9 av 10 möjliga poäng. Lidingö anses av medborgarna ha 18 % bättre tillgång till gång- och cykel­leder än övriga kommuner i länet.

Ett exempel som förklarar varför Lidingö har hamnat så lågt i denna lista är faktorn: ”förändringstakt utsläpp av växthusgaser”. Där anger länsstyrelsen att Lidingös utsläpp –felaktigt – har ökat med ca 3 % på ett år. Vilket naturligtvis drar ned vår totalpoäng. Statistiken är totalt felaktig, vilket länsstyrelsen nu också skriftligen har medgett:

”Det är bara att hålla med om att det inte är bra att dessa gamla uppgifter ligger kvar. Felet är att det inte skedde en retroaktiv uppdatering när nya bättre uppgifter kommit. Anledningen att det inte rättats till var först brist på pengar och sedan brist på tid”.

Vi vill travestera den gamle S-finansministern Gunnar Sträng när han yttrade: ”Verkligheten är vår värsta fiende”. Det citatet gäller även nu för vissa partier…

Lidingö är utsläppsbäst – inte miljösämst!

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden
Peder Hagen (M), vice ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden
Göran Tegnér (L), gruppledare i Teknik- och fastighetsnämnden
Lisa Tiliander (LP), gruppledare i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Tack för en utmärkt redogörelse för sanningen!
  Med den nya Lilla Lidingöbron, med sina nya breda cykel- och gångbanor, blir Lidingö ännu bättre när det gäller gång- och cykelvägar. Skulle man i ”miljömätningen” även räkna in de stora satsningar som Lidingö stad gör för att främja miljövänlig eldriven kollektivtrafik, läs Lidingöbanan, slår vi nog i stort sett alla kommuner i landet med hästlängder, frånsett möjligen Göteborg. Finge man dessutom få räkna in hur Lidingö stad numera värnar om hälsobefrämjande småskalighet och snart sagt alla mindre (och större) grönområden, är vi helt oslagbara!

 2. Vad märkligt att majoritet och opposition har såpass diametralt olika syn på något som för oss medborgare uppfattas som samma fråga.

  Man blir djupt förvirrad i dessa debatter som är närmast obegripliga att förstå.

  Lite som motvikt till ovan propagerar Källenfors för förbränningsmotorn i bilen samtidigt som saltsopningen är för dyr i vår ”fattiga” kommun. I frågan om kalkylen för saltsopning lärde vi oss att ifrågasätta Tegners/Schillers användande av ”fakta” och siffror.

  Lidingöbrons bredd avgör nog inte hur miljövänliga vi är, det påverkar säkerheten.

  Att Lidingö är oslagbara på miljöfrågår?! Du låter närmast ironisk där Lars.

  Det står idag måndag en stor hög med skrot som Lidingö Stad inte vill kännas vid framför statshuset upplockad av Knugen. Jag hoppas du ser den när du hör dig själv säga att vi är oslagbara

  1. Anders — Den moderatledda majoriteten vilseleder om både sitt ”miljöarbete” och Lidingös utsläpp. Se vår (Miljöpartiets) replik ovan. Hoppas det klargör saker och ting!
   /Robert Ö., Miljöpartiet Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *