Liberalerna – utan utveckling riskerar Lidingö centrum sotdöden

Debatt12 augusti 2022 kl 03.50

Frågor om Lidingö centrum har alltid varit kontroversiella på ön. Många har genom åren helst inte velat göra någonting. Utbyggnad, utveckling och förändring har ställts mot starka bevarandeintressen som anser att det viktigaste av allt är att bevara stadsmiljön som den är och alltid har varit. Samtidigt vet vi att många lidingöbor uppskattar den service som finns i området och ser det som viktigt med en central träffpunkt med affärer, restauranger, bibliotek, kommunal service mm.

Modern stadsplanering står inför stora utmaningar. Verksamheter på nätet konkurrerar starkt med fysiska butiker och mötesplatser. Digitaliseringen skapar nya mönster för arbete och kommunikation när aktiviteter och möten blir mindre beroende av bestämda fysiska platser. Över hela landet brottas politiker och stadsplanerare med frågan om vilka verksamheter och aktiviteter som i framtiden ska ge staden liv och puls. Många av stockholmsregionens förortscentra lider svårt av butiksdöden. Tomma igenbommade lokaler skapar otrivsel och otrygghet.

Även på Lidingö måste vi ägna de här frågorna större uppmärksamhet. Liberalerna ser det som viktigt att vi har ett centrum med folkliv, kommersiell och offentlig service, restauranger, kultur och andra aktiviteter. Att bara lämna de här frågorna åt sitt öde eller stämma in i nejsägarnas kör i motståndet mot all förändring och förnyelse är konservatism i dess sämsta bemärkelse.

Tyvärr så stoppas en konstruktiv centrumdebatt av situationen i öns största parti Moderaterna. Gång på gång genom årens lopp har Moderaterna splittrats i olika falanger när de här frågorna lyfts fram. Det har blivit partisprängning, avhopp och splittring. Frågornas explosivitet har blivit en hämsko i sig. Att lägga locket på har därför blivit Moderaternas övergripande partistrategi.

Ett begrepp i modern stadsplanering är 15-minutersstaden. Det innebär att man ska kunna nå allt som behövs inom en kvart till fots eller med cykel - dagligvaror, tjänster och jobb. Projekt på det här temat finns i flera av världens större städer. Men tankarna har också plockats upp av Lidingö Näringsliv som i sin version för öns utveckling dock har med bilen, vilket med Lidingös villastruktur blir en nödvändighet. Men i visionen går bilarna på el eller med nya fossilfria bränslen.

Lidingö har ett unikt läge mellan storstad och skärgård med natur- och kulturmiljöer som måste bevaras. Möjligheten att åka över bron och ta del av huvudstadens stora utbud är en fantastisk tillgång. Men vi delar inställningen att Lidingö är en stad i sig där det mesta som behövs i livet också ska finnas tillgängligt på behändigt avstånd. Möjligheterna med att förverkliga 15 minuters-konceptet stiger i takt med att arbetslivet blir mer flexibelt. Fler kan jobba på distans - åtminstone delvis - hemifrån eller från en arbetshub (co – working). Men med en aktiv näringspolitik bör vi också få fler företag att etablera sig på Lidingö.

Liberalerna vill under nästa mandatperiod ta ett helhetsgrepp på hur Lidingös centrala delar ska utvecklas i framtiden. Vårt perspektiv är hela stråket från Millesgården ner över brofästet och Torsvik till Centrum och vidare Stockholmsvägen fram till Lidingövallen. Vissa saker borde vara enkelt att ena sig kring. En överdäckning av Torsviksdiket är angelägen för att skärma av bullret från trafikflödet nedanför. En stadspark över diket med olika aktiviteter skulle höja trivseln och öppna för nya möjligheter. Ett kallbadhus vid sidan av den nya Lidingöbron är vi övertygade om att många skulle uppskatta.

I andra frågor är det politiska motståndet större. Liberalerna vill bygga ett kulturhus i Lidingö Centrum, en kreativ mötesplats för såväl unga som äldre. En scen för teater och musik och med plats för gästspel från till exempel Riksteatern. Lokaler för att utvecklas och skapa i. Ett kulturhus skulle bidra till liv och rörelse i centrum och stärka förutsättningarna även för andra verksamheter.

Vi ser också stora möjligheter att i och runt Lidingö centrum bygga fler bostäder. Till exempel på Stockholmsvägen mellan centrum och Torsvik och längs Leijonvägen. Med fler bostäder får service- och kulturutbudet i centrum ett större underlag, vilket skulle gagna oss alla. Fler unga lidingöbor skulle få möjlighet att bo kvar.

Vi Liberaler har många tankar och idéer. Framför allt en positiv grundattityd till utveckling och förnyelse. Med fortsatt stillastående riskerar Lidingös centrala delar att bli irrelevanta och på längre sikt dö sotdöden. Vi hoppas att vi i valet får lidingöbornas stöd för att lyfta centrumfrågorna under nästa mandatperiod och tillsammans med medborgarna, Lidingö Näringsliv, föreningsliv och andra intressenter få till en konstruktiv dialog och process med utvecklingsperspektiv.

Suzanne Liljegren (L) Kommunalråd
Christer Hallerby (L) Ledamot miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *