Liberalerna på Lidingö kritiserar utredning som föreslår flytt av hundhagen i Furutorp

Debatt15 september 2023 kl 03.01

Liberalerna på Lidingö är djupt kritiska till förslaget om att flytta hundhagen från dess nuvarande plats i Furutorp och ifrågasätter en nyligen presenterad utrednings oberoende och trovärdighet.

– Ett rent beställningsverk. Utredningen kan inte anses vara objektiv och oberoende, särskilt eftersom den inte jämför med nollalternativet – att behålla Furutorp, kommenterar Göran Tegnér, Liberalernas representant i tekniska nämnden.

Efter klagomål från villaägare, beslutade i våras tekniska nämndens ordförande, kommunalrådet Anders Paulsen från Lidingöpartiet, att stänga den älskade hundhagen i Furutorp. Hans argumentet var att äganderätten måste skyddas. Men massiva protester från Lidingös hundägare tvingade Paulsen att backa från beslutet. I stället skulle hundhagens framtid i Furutorp bli föremål för en utredning.

Redan innan utredningen inleddes, markerade Anders Paulsen i lokalmedia att Fågelöudde var en tänkbar ny plats för hundhagen (Läs mer). Nu är utredningen avslutad. Den har granskat fem olika platser för en eventuell flytt av hundhagen. Alla platser bedöms som olämpliga förutom en – Fågelöudde.

Tekniska nämnden kommer att fatta beslut i ärendet den 20 september, men Liberalerna anser att utredningen är så bristfällig att det krävs en återremiss. De påpekar att ett normalt remissförfarande saknas.

– De närmare 1 000 hundägare som protesterade mot stängningen av Furutorp har inte blivit hörda under utredningen. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom det var dessa protester som ledde till att utredningen tillsattes, säger Maria Wall Petrini, Liberalernas ersättare i Tekniska nämnden.

Hundhagen i Furutorp har en lång historia som går tillbaka flera decennier. På grund av dess storlek är det är en unik miljö som lockar till sig besökare från hela Stockholmregionen. Det är en plats där både små och stora hundar kan träffas och socialisera med varandra samtidigt som hagen utgör en motionsslinga för hundägarna.

Göran Tegnér
ledamot (L) i Lidingö tekniska nämnd

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *