Leder porr till fler våldtäkter?

Foto: Ingimage
Lidingö4 oktober 2021 kl 03.545

År 2020 anmäldes 8 690 våldtäkter mot kvinnor och flickor i Sverige. Det är en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om.

Mörkertalet är dock stort. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har uppskattat att omkring 80 procent av våld mot kvinnor och tjejer aldrig polisanmäls. Undersökningar där kvinnor svarat på frågor om våldsutsatthet visar att enbart 3,7 procent av det sexuella våldet anmäls. Att det sexuella våldet är extra svårt att prata om är något Kvinnojouren Kerstin Lidingö upplever dagligen.

Sexuellt våld mot unga kvinnor ökar

97 procent av de som misstänks för våldtäkt är män och killar. Unga kvinnor och tjejer utsätts oftare för sexuellt våld och det är också där vi ser att våldet ökar mest.

Porrindustrin kapar vår sexualitet

Samtidigt som det sexuella våldet ökar har våldspornografin trängt in i våra liv. 86 procent av porren på nätet består av grov våldsporr med kränkningar av kvinnor och tjejer. Fysiskt våld som smisk, gagging, stryptag, örfilar, fisting, analsex, gruppvåldtäkter, spottande och urinerande i kvinnors ansikten samt verbala kränkningar finns ett knapptryck bort

Våldsporren avhumaniserar kvinnor och erotiserar förnedring och underordning av kvinnor. Allt fler forskare larmar om att våldsporren leder till att män och pojkar utsätter kvinnor och tjejer för sexuellt våld, bland annat sociologiprofessor Gail Dines och forskaren Max Waltman som båda forskar på pornografi och hur den påverkar oss.

Hur påverkar porren unga

36 procent av internet består av porr och finns lättillgänglig för alla med mobil eller dator. Studier visar att genomsnittsåldern när en pojke ser nätporr första gången är 11,5 år. Men redan vid 8 års ålder kommer många barn i kontakt med våldsporr, utan att aktivt söka efter den. Pornografi har blivit den främsta formen av sexualundervisning för unga. Tonåringar vänder sig till pornografi på nätet för att lära sig mer om sex.

Allas rätt till sex utan våld

Vi ska inte hindra unga från att utforska sex eller skapa tabun. Vi behöver däremot ge våra unga förutsättningar att hitta sin sexualitet och intimitet i en trygg, ömsesidig, respektfull och kärleksfull miljö utan kränkningar och hot. Vad blir annars konsekvenserna?

Konsekvenser av våldsporr
Våldspornografi och sexuella övergrepp går stick i stäv med våra offentliga värderingar om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Porren kopplas inte bara till ökat våld mot kvinnor och barn. Den leder även till en normalisering av våld och en ohälsosam utveckling sexuellt, känslomässigt och kognitivt.

Du är en del av lösningen

Förändring börjar med oss själva och kunskap är ett första steg till förändring. Vi behöver ett kunskapsunderbyggt förhållningssätt till porr för att sätta stopp för det sexuella våld som kvinnor och flickor utsätts för, och för att motverka stereotypa könsroller där manlighet kopplas till våld.

Ta reda på hur porren ser ut idag. Se gärna dokumentären Pornland med Gail Dines. Diskutera våldsporr i hemmet, ställ krav på porrfria nätverksabonnemang och åldersverifikation för porrsidor. Säkerställ porrfria miljöer för unga och ställ frågan till dina barns skolor hur de inför läroplansändringen för sexualitet, samtycke och relationer regeringen fattat beslut om. Ändringen ska genomföras hösten 2022, men bra metodmaterial finns redan tillgängligt på sexochrelationer.se.

Låt oss tillsammans värna om ett Lidingö utan sexuellt våld!

www.kvinnojourenkerstinlidingo.se

Ingegerd Smedensjö
Ordförande, Kvinnojouren Kerstin Lidingö

Kommentarer

 1. Hade ingen ingen aning om att våldspornografi var så vanligt förekommande.
  Som gammal forskare undrar jag hur starka evidensen eller indicierna är för att samma män inte skulle ha begått övergrepp om de inte konsumerat denna patologiska genre?
  Kanske är det så att redan störda individer söker upp detta (och kanske drar med sig andra in i denna konsumtion), men kan vi säga att de begår brott just för att de googlat fram detta?
  Finns det andra faktorer? Finns det demografiska subgrupper som är överepresenterade?
  Kan det vara så att det under samma tidsperiod tillåtits andra förändringar – tillåt mig ställa en sokratisk (dvs ”dum”) fråga – kan inflöde av hundratusentals män som flytt från krig i samhällen med en väldigt väldigt annan kvinno- och människosyn och historia och livsåskådning, överhuvudtaget ha med saken att göra?
  Eller finns här inget samband alls?
  Jag är inte expert här, utan är naturvetare.
  Är jag ute och cyklar?
  Jag vill inte mena att man kan skylla allt på en eventuell elefant i rummet – går vi tillbaka till 1600-talet var Sverige ingen säker plats; vi badade i våld, både privat och offentligt sanktionerat, men jag tror att det kan finnas andra faktorer att eventuellt belysa och diskutera. Kommentar någon?

  1. Några ingångar är den höga tillgängligheten parad med brist på öppen och icke-dömande diskussion med unga eller med varandra. Genom att i det öppna samtalet endast diskutera pornografi som ett problem, skapar vi inte den förståelse hos konsumenten som behövs för att kunna förändra attityder. Och genom att likställa porr med våld, förstår vi inte heller hur våra sexuella fantasier samspelar med de pornografiska bilderna och vår egen privata lustupplevelse.

   Om våldet blivit vanligare i porren under detta århundrade (forskningen är inte helt ense), kan det bero på den ökande tillgängligheten parad med mindre pengar till branschen (båda är gratisporren skuld till). Ökad konkurrens kan leda till en tillspetsad ”produktutveckling”, enligt lagen om tillgång och efterfrågan. Men genom att vara medvetna konsumenter, kan vi bidra till att förändra utbudet. Så har vi gjort för så många andra varugrupper.

   Det kan i sammanhanget nämnas att våld är ett mer komplext fenomen än artikelförfattaren vill göra gällande, och BDSM tappade sin sjukdomsklassning 2009. Man kan också påminna om populariteten hos mediegenrer som skräck och action, liksom om teorierna omkring inlärning respektive katharsis.

   Den höga tillgängligheten, parad med ett dåligt diskussionsklimat hemma, kan absolut vara problematisk för barn och tonåringar, eller människor som vuxit upp i miljöer med tydligt ojämlika könsroller. Det är inte alla som har analysverktyg eller andra erfarenheter att jämföra med. Jag håller tummarna för att den nya sexualundervisningen i skolan verkligen kan bli ett lyft och att den öppna diskussionen kan få fart på riktigt. Men utan pekpinnar.

 2. Hej Gunvor!
  Jag kan varmt rekommendera dig Simon Häggströms böcker. Han är spanare inom människohandelsektionen inom polisen och jobbar sedan många år tillbaka i prostitutionsgruppen. En teori, är att många män, redan från ung ålder ser porr och det blir en slags dröm att få uppleva det som sker i porrfilmer och speciellt i grövre våldsporr, i verkligheten. Ett faktum är att det behövs riktiga tag i att få män, redan i ung ålder, att förstå kvinnors värde. Kanske speciellt i en del kulturer, där kvinnan är ett objekt eller en ägodel. Där måste alla hjälpas åt. Vi måste tillsammans ta krafttag för att bekämpa hedersproblematik och kvinnoförnedring i alla former.
  Iréne Borgenvik
  Gruppledare SD Lidingö

 3. Tack Iréne!
  Skall införskaffa dessa böcker!
  Låter som att samhället drabbats av en sällsynt obehaglig kombination av enkel åtkomst på nätet och kulturella aspekter som ökat i omfattning.
  Massa framsteg för mänskliga rättigheter har skett, men bakslagen duggar uppenbarligen tätt.

 4. Hej! Jag undrar över några uppgifter i texten. ”86 procent av porren på nätet består av grov våldsporr” sägs det. Det låter nästan som en siffra från Gail Dines ”Pornland” (2010; där är siffran 88 procent). Det florerar många siffror, utifrån olika klassificeringar och urval. Här är lite diskussion omkring sifferdjungeln: https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201606/how-much-porn-depicts-violence-against-women Mer finns här: https://www.taylorfrancis.com/books/oa-mono/10.4324/9780429276125/aggression-pornography-eran-shor-kimberly-seida Det känns nästan som att artikelförfattaren därför sätter likhetstecken mellan porr och våld. Jag är inte säker på att det är därför som 70 procent av män är porrkonsumenter, liksom 30 procent av kvinnor (https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999). Mångfalden av uttryck i den pornografi som finns bland exempelvis 10 miljoner videor på XVideos eller drygt 3 miljoner på Pornhub antyds inte, och något konkret alternativ för de unga som vill se explicita sexuella skildringar ges inte. Tonårstiden är en omvälvande tid, där individen går från en omogen och icke-relationsbaserad barnsexualitet (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sexualitet#barnets-sexualitet) till en mer mogen, ofta relationsbaserad vuxensexualitet. Så nyfikenheten är svår att stävja med pekpinnar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *