Låt vuxna vara vuxna!

Debatt21 november 2023 kl 04.20

I en värld där vi som unga vuxna står inför ett myller av beslut och ansvarsområden, är det en fråga som gnager i många av våra tankar: varför begränsas vår möjlighet att köpa alkohol från Systembolaget tills vi når 20 år? Åldersgränsen för inköp av alkohol är något som ofta diskuteras och har till och med planerats att höjas, och i detta referat kommer jag utforska varför den borde sänkas till 18 år.

För det första, låt oss ta känslan av frihet och ansvar. När man fyller 18 år anses man vara myndig och kapabel att ta egna beslut. Att förvägra någon möjligheten att handla alkohol vid den åldern känns som ett motsägande budskap. Det skapar en känsla av att vi är tillräckligt mogna för att rösta och ta körkort, men inte tillräckligt ansvarsfulla för att köpa en flaska vin till middagen.

För det andra om man kollar på fakta, enligt centralförbundet har alkoholkonsumtionen minskat med 1%. De säger att en anledning till det är den minskade konsumtionen av smugglad alkohol. Det bevisar att ifall den sortens konsumtion minskar ytterligare minskar även alkoholkonsumtionen, vilket händer ifall 18-åringar hade fått köpa från systemet. Genom att tillåta dem att handla där kan vi faktiskt öka kontrollen över alkoholinköp och minska risken för illegal försäljning och överkonsumtion.

Vissa skulle påstå att sänka åldersgränsen skulle leda till ökad alkoholkonsumtion bland unga. Men jag tror att istället för att förbjuda dem, varför inte lära dem ansvarig konsumtion? Ge dem möjligheten att handla lagligt, samtidigt som vi erbjuder utbildning och stöd för att förhindra överdriven konsumtion. Jag tror att vetskapen om att man kan köpa från systemet skulle minska konsumtionen då man inte köper mycket eftersom det alltid är osäkert om man kan få tag på något nästa gång.

Sammanfattningsvis tror jag att sänka åldersgränsen för inköp på Systembolaget till 18 år skulle skicka en tydlig signal om tilltro till unga vuxnas förmåga att fatta ansvarsfulla beslut. Samtidigt ger det oss möjlighet att skapa en säkrare miljö genom reglerad försäljning och utbildning om ansvarsfull konsumtion. Det är dags att betrakta unga vuxna som just det – vuxna.

Amanda Lundmark, gymnasieelev Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *