Låt Lidingöborna rösta om arvodena!

Gabor Sebastian driver en namninsamling.
Stad & Politik18 januari 2019 kl 18.05

Gabor Sebastiani drar igång en folkomröstningskampanjför att samla in namnunderskrifter i arvodesfrågan. Nu vill han låta Lidingöborna få säga sitt. Redan i helgen kommer han att börja knacka dörr och försöka få ihop minst 3 600 namn, vilket är det som krävs för att väcka frågan om kommunal folkomröstning.

– Det finns tre punkter som jag vill ta upp. Dels att kommunalrådens arvode ska ligga på samma nivå som en riksdagsledamot (66 900 kr), nämndordförandearvodet ska inte höjas och vi ska inte ha fler kommunalråd.

– Idén kom till mig när jag läste om de avhoppade lidingöpartisterna, Jag blir så förbannad att vi har flera maktbärande partier på ön som inte lyssnar på sina medlemmar och ännu mindre på allmänheten, säger Gabor.

Gabor Sebastiani lade ut sitt förslag häromdagen på facebooksidan Lidingö anslagstavla och redan har många Lidingöbor hört av sig och vill skriva på. Han har också fått erbjudanden om människor som vill hjälpa till. Utsikterna att det blir en kommunal folkomröstning om han får ihop 3 600 namn är goda.  För att det inte ska bli en kommunal folkomröstning krävs att två tredjedelar av fullmäktige röstar emot förslaget om folkomröstning. Enligt kommunallagen har Gabor Sebastiani sex månader på sig att få ihop namnen.

En kommunal folkomröstning är endast rådgivande, det vill säga fullmäktige är inte skyldig att följa folkviljan i den fråga som medborgarna röstat om.

Erik Raita, moderaternas nye politiske sekreterare, hänvisar till moderatföreningens ordförande Nils-Henrik Tideberg för en kommentar.

– Vi har tagit beslut om att den här frågan inte ska skötas av kommunalrådet utan av partiföreningen i stället, säger Erik Raita.

Nils-Henrik Tideberg är inte särskilt oroad över Gabor Sebastianis initiativ.

– Jag har ingen anledning att ha någon åsikt om det. Om han vill driva en sådan så får han väl göra det även om jag tycker det är mindre lyckat. Det är svårt att ställa frågor kring en så här komplicerad process. Jag är väl inte så jätteorolig för det. För oss är det viktigt att få tillbaka förtroendet för arvodesprocesssen, säger han och hänvisar till det kommande arbetet med att låta fullmäktige tillsätta en arvodesberedning med full insyn från oppositionen.

Det arvodesförslag som före jul fick Lidingöborna att uttrycka sin ilska på sociala medier utgick från vad ett statsråd har i arvode (136 000 kr). För kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors hade det inneburit en ökning med drygt 20 000 kronor till ett månadsarvode på 108 000 kronor (80 procent av statsrådsarvodet). Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) skulle hamna på 81 600 kronor (60 procent av statsrådsarvodet). De stora arvodeshöjningarna fick Gabor Sebastiani att iscensätta den så kallade ”tomteprotesten” vid fullmäktigemötet i december när arvodena var uppe till debatt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *