Låt inte en unik miljö för hundliv gå förlorad – riv upp beslutet om hundhagen i Furutorp

Debatt24 februari 2023 kl 03.429

Tekniska nämnden, där ordförandeskapet innehavs av Lidingöpartiet, har beslutat att halvera den mycket populära hundhagen i Furutorp. Därmed kör man över de mer än 550 personer som skrivit under en namnlista om hundhagens bevarande. Vi Liberaler reserverade oss mot beslutet och menar att en unik miljö för hundlivet på Lidingö riskerar att gå förlorad.

Hundhagen i Furutorp är unik såtillvida att den är en hybrid mellan hundrastgård och kortare motionsspår. Många äldre hundägare kan själva röra på sig samtidigt som deras hund får nyttig motion. Denna rastgård är för många en förutsättning för att ha kvar sin hund trots att man själv blivit lite orörligare med åren. 

I beslutet i Tekniska nämnden menar man att halveringen av hundhagen i Furutorp kompenseras av anläggandet av mindre hagar på andra delar av ön. Vi Liberaler håller inte med! Den stora ytan vid Furutorp möjliggör för hundar av olika storlekar och med olika personligheter att mötas på ett lugnt och säkert sätt genom att de sprids ut och inte trängs in i hörn. Platsen är optimal för de hundar som behöver social och fysisk träning. Det kan staden erbjuda på Furutorp men inte i de mindre hagarna.

Vi Liberaler är också kritiska till beslutsprocessen. Lidingöpartiet och Moderaterna skriver själva i ett debattinlägg: ”Ett antal boende i närområdet har under en period frekvent kontaktat staden om störningar av olika slag”. De närboendes synpunkter ska naturligtvis beaktas men det måste också vägas mot andra intressen såsom möjligheten till hund- och fritidsliv. Vi kan inte ha en politisk beslutsprocess som går ut på att den som hörs högst och mest får rätt.

Innan beslut borde, som brukligt är, ärendet gått ut på remiss så att allas intressen kunde ha vägts in i beslutet. Naturligt vore att både företrädare för hundlivet och exempelvis Kultur- och Fritidsnämnden hade fått lämna ett remissyttrande.

Det finns många sätt att tillmötesgå de närboendes synpunkter utan att för den sakens skull förstöra den unika miljö för hundlivet som hundhagen i Furutorp är!

Suzanne Liljegren (L), gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen
Margite Nordenstam (L), medlem och initiativtagare till ”Rädda hundhagen i Furutorp”
Göran Tegnér (L), ledamot i tekniska nämnden
Maria Wall Petrini (L), ersättare i tekniska nämnden
Erik Öberg (L), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Mats Jonsson (L), ordförande Lidingöliberalerna

Kommentarer

 1. Det bästa vore om hela hundhagen kunde flytta till Fågelöudde. Söder om den första parkeringen finns en gräsyta oklart hur stor.

 2. Sanslöst beslut, och i mitt tycke fegt att hänvisa till problem med parkering och dylikt. Sådant går att lösa. Att de som flyttat till ett hus intill en plats som varit hundhage i decennier inte gillar att bo vid en hundhage kunde de kanske tänkt på innan de flyttade dit. Vilken ö vill vi att Lidingö ska vara? Ska lekplatser och fotbollsplaner försvinna om de som flyttat in i närliggande hus tycker att de låter för mycket? Att dessutom formulera sig på ett sätt som gör platsens popularitet till ett problem, och att skriva om att behovet för dylika platser är stort, men ändå totalt krympa antalet kvm hundrastgård på ön… det är för dumt. Hälsans ö, eller högljudda gnällspikars ö?

 3. Hundrastgården i Furutorp har funnits i generationer och flutit väl in i området. Det kan inte vara möjligt att några få nyinflyttade människor på detta sätt kan förstöra för så många. Vi vill påtala ”urgammal hävd”! Vi besökare behöver vår hundrastgård! Den fyller en mycket viktig funktion för både yngre och äldre och deras fyrfotade vänner, såväl socialt som friluftsbefrämjande här på vår sköna gröna ”Hälsans ö”. Låt Furutorp leva vidare!

 4. Trist om vad jag kallar nyinflyttat pack ska styra utvecklingen på Lidingö. Är positivt inställd till hundrastgårdar eftersom det minskar risken att bli biten när man är ute och springer. Alltid ett nöje att möta en hundägare som har koll på läget.

  1. Vad får folk att flytta till ett område med hundrastgård när man avskyr sådan verksamhet? Det är som när en barnfamilj för en del år sedan flyttade till ett hus nära K1 och krävde att stallet skulle stängas eftersom de hade allergiska barn. Eller de som flyttar till områden med en kyrka intill och kräver att klockspelet inte får förekomma. Liksom de som flyttar till hus nära nöjesställen och kräver att de ska läggas ned eftersom de blir störda på kvällarna. Hur kan Lidingös styrande besluta om att en sådan uppskattad rastgård förstörs genom att halveras på det här sättet? Pinsamt!

 5. Håller med alla som skrivit här. Och Liberalerna ligger just nu mycket bra till för att få min röst i nästa val. Hur kan den styrande majoriteten låta sig manipuleras av några gnällspikar som helt klart köpt hus på fel plats? Har man verkligen INGET eget ansvar för var man väljer att bosätta sig? Enligt Mitt i Lidingö, som varit ute vid Furutorp och intervjuat människor, är det dessutom inte alla de boende i området som är emot hundparken. De villaägare som Mitt i fick tag på stördes inte alls!

  De 550 som skrivit på för bibehållen hundhage är antagligen bara en bråkdel av det antal som vill ha den kvar. Såvitt jag förstår har signaturer samlats in alldeles nyligen. Vi har nyss haft först en vecka när det var glashalt och sedan sportlov. Alltså har många hundägare/hundvänner inte rört sig på sina vanliga ställen och antagligen inte sett till någon namninsamling. Det gäller t ex min familj (tre som är röstberättigade redan idag och en som hinner bli det till nästa val).

  Moderaterna och Lidingöpartiet är uppenbarligen livrädda för att förlora de gnälliga grannarnas röster, men bör betänka hur många fler vi hundägare är. Alldeles särskilt som gnället bygger på ren okunnighet. Det är i dag så gott som alltid lugnt bland hundarna i Furutorps hundhage – just för att den är så stor. Hundar som inte trivs ihop, som t ex små hundar som känner sig trängda när stora kommer för nära, kan alltid gå undan. Med en nästan halvering av ytan kommer det att bli betydligt fler konfrontationer. De som tycker att det är störande nu, med något enstaka skall någon gång ibland, lär få en chock när de ser hur mycket MER liv det blir om hagen blir mindre. Men då kommer väl krav på att hagen tas bort helt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *