Larsbergsviadukten stängs i sommar

Foto: Andreas Lindberg
Lidingö24 februari 2019 kl 07.54

Den 1 maj startar den andra etappen i renoveringen av Larsbergsbron. Då är det körbanans tur att fräschas upp. Bron stängs för all motorfordonstrafik till jobbet är klart, senast den 31 augusti 2019.

Larsbergsbron är 52 år gammal och ska hålla många år till. Därför måste dess tätskikt bytas ut, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet skyddar betongkonstruk-tionen från vatten och rost. 

Under den första etappen av renovering, mellan oktober 2018 och slutet av januari, påverkades inte biltrafiken nämnvärt. Genom att stänga av en sida i taget av gång- och cykelvägen kunde gående och cyklister ta sig över bron under reparationstiden. Nu är det dags för körbanan att få nytt ytskikt och då  behöver bron stängas för all motorfordonstrafik.– Det är viktigt att pågående förbättringsarbeten påverkar berörda så lite som möjligt. Därför har vi valt att renovera körbanan under sommaren, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.
– Vi bedömer att Agavägen och Bodalsvägen under en begränsad tid klarar den trafikökning som avstängningen medför. För de flesta som bor i eller besöker området Larsberg innebär en avstängning av bron endast en marginell restidsförlängning.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *