Lärande i Ur och Skur

Näringsliv21 februari 2019 kl 07.33
Harriet Gute är rektor på I Ur och Skur-skolan.
Harriet Guter är rektor på I Ur och Skur Utsikten.

 NÄRINGSLIV  21 februari 2019 kl 07.33
Harriet Guter jobbade på I Ur och Skur förskolor i flera år innan hon startade Utsiktens I Ur och Skur-skola. Hon är fortfarande ägare och rektor. 

– Vi ville utveckla konceptet och 1994 startade vi två förskoleavdelningar och en förskoleklass i Villa Karlhäll på Elfvikslandet och efter fyra år hade vi en åldersblandad klass upp till årskurs 3, säger Harriet.
 
– 1997 blev vi trångbodda och vi ville fortsätta till årskurs 5, så vi började leta efter nya lokaler och efter långt letande hittade vi marken vid Kyrkviken, som vi till slut fick arrendera och tillsammans med en byggherre fick vi ett tillfälligt bygglov på tio år. För oss var det viktigt att skolan skulle ligga mitt i naturen och Kyrkviken var bästa platsen, dessutom nära vattnet och med en strålande utsikt, så namnet fick även fortsättningsvis vara Utsikten.
 
Förskolan utökade då sin verksamhet i de gamla lokalerna och fortsatte där fram till för två år sedan när flytten av förskolan gick till ”Yttringe” förskolas gamla lokaler på Grönbyvägen, då kommunen la ner sin förskola där.

Konceptet bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och kunskap om naturenLärandet är upplevelsebaserat och bygger mycket på att barnen får undersöka och ställa frågor. Barn som rör sig, mår bra och lär sig bättre. Rörelse är därför ett viktigt inslag i Ur och skur-skolan.
 
– Vi lär oss i naturen och vi vill att våra elever ska uppleva och lära med alla sinnen och därför lägger vi undervisningen i dess naturliga miljöer, såsom till exempel geografi och naturkunskap, då vi lägger lektionerna ute, berättar Harriet. Det ska vara upplevelsebaserat lärande och det handlar också mycket om att skapa och återskapa. Vi spelar teater, bygger, målar och har alltid ett miljövänligt tänk i alla vi gör.
 
– Vi har det mesta av idrotten ute, redskapsgymnastiken hyr vi in oss i idrottslokal cirka tio veckor om året för och det blir många utedagar för våra elever. Ekologisk mat, en vegetarisk dag och egen kock, uppskattas av både elever och föräldrar. Vi har vuxit från en liten till en stor verksamhet som jag är stolt över, säger Harriet.
 
Så småningom fick skolan ett permanent tillstånd och en ny ägare och då ville de köpa marken för att säkra skolans framtid, men de hade ju bara skolpengen, så det var inte lätt att finansiera. Till slut lyckades de samla ett antal finansiärer och idag äger de både mark och lokaler och har byggt ut från 30 till 108 barn och upp till årskurs 6.
 

– Kontakten med kommunen har varit bra, men vi tycker att den blivit sämre senast åren, säger Harriet. Det har varit problem då vi inte blivit involverade i till exempel när tennisklubben skulle bygga och man stängde av infartsvägen till vår skola, säger Harriet. Kommunen har bytt personal flera gånger och man vet aldrig riktigt vem man ska tala med.
 
– Vi skulle också vilja vara med på kommunens informationsmöten tillsammans med alla rektorer, vi tycker inte att det ska vara skillnad på kommunala och privata skolor – alla är ju Lidingöbarn och det är samma skattepengar vi talar om, säger Harriet. Naturligtvis behöver de även ha andra möten med de skolor de är huvudman för, men många skolutvecklingsfrågor kan diskuteras tillsammans för bäst utveckling.
 
Av skolans personal är 60 procent Lidingöbor och deras största konkurrensfördel är att de är en liten skola med små klasser och att de jobbar två och två: fritidsledare och lärare.
 
– Vi konkurrerar med löner, vi är lärartäta och barnen kommer alltid i första rummet, säger Harriet. Min vision är att fortsätta att utveckla konceptet med fortsatt kvalitet. Vi har inte fullt idag i alla klasser, då det är konkurrens och ekonomin för privatskolor är tuff. Som företag kan vi ju inte gå back.
 
– Nu är vi glada för att den nya majoriteten vill säkerställa lika behandling för kommunala och privata skolor. Före jul var de här på besök för att skaffa sig en bild av vilka behov vi har och det är mycket bra, avslutar Harriet.

FÖRETAGSFAKTA
Företagsnamn: I Ur och Skur Utsikten skola
Startades: 1994
Av vem: Harriet W Guter som också är rektor
Vem äger bolaget: Familen Guter
Hur många anställda: 36 personer, plus 2 extra resurser
Kontor/lokaler: Kyrkviksstigen 3-9 och förskola på Grönbyvägen 3
Omsättning: 16 miljoner kr
Hur många elever och barn: 108 elever, årskurs 1–3 och 54 barn i förskola

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *