Längre värmeböljor i framtiden

Foto: Pixabay
Lidingö12 juli 2021 kl 05.00

I takt med att klimatet förändras kommer de heta sommardagarna att bli allt fler. Om 50 år förväntas Lidingö ha mellan en och tre veckors sammanhängande värmebölja en vanlig sommar. 

I Sverige har det varit relativt ovanligt med längre perioder med dygnsmedeltemperatur över tjugo grader, men värmeböljor som under den rekordvarma sommaren 2018 kan i framtiden komma att vara regel snarare än undantag. Om 50 år förväntas Lidingö en typiskt sommar få mellan tolv och 27 sammanhängande dagar med värmebölja, alltså dagar där medeltemperaturen är över 20 grader. Prognosen kommer från SMHI som tar fram detaljerade framtidsscenarion vilka gäller för åren 2069 till 298, där de studerar hur framtidens klimat kan komma att se ut, beroende på hur koldioxidhalterna utvecklas under resten av århundradet. 

Under 1990 och 2000-talet var sammanhängande värmeböljor på Lidingö, statistiskt sett, vanligtvis bara ett bar dagar långa, men under de senaste decennierna har värmeböljorna blivit fler och längre. 

Källa: SMHI

Lidingö saknar en egen mätstation med historisk temperaturdata, den närmsta stationen med lång historisk data är Stockholm. I Stockholm, där dygnsmedeltemperaturen uppmätts sedan 1859, registrerades den längsta sammanhållna värmeböljan år 2018. Dygnstemperaturen låg då över tjugo grader i 24 dagar i sträck. 

Källa: SMHI
Källa: SMHI

Effekterna av mycket höga temperaturerna syns i dödlighetssiffrorna. En studie från Umeå Universitet visade att den dagliga dödligheten ökar med drygt tio procent om maxtemperaturen överskrider 26 grader i tre dagar i sträck. Stiger temperaturen till över 30 grader ökar den med ytterligare tio procent. Det är i första hand äldre personer och andra som har underliggande sjukdomar som befinner sig i riskgrupp. 

Om 50 år förväntas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre, till skillnad från var femte i dag. På Lidingö väntas 31 procent av befolkningen vara 65 år eller äldre. 

– Det är inte vanligt att man dör av värmeslag i Sverige. Det är ofta att man har andra underliggande sjukdomar, att man har problem med hjärta och cirkulation och helt enkelt dör av hjärtfel. Kroppen får svårt att hantera den här överskottsvärmen och det blir ytterligare en påfrestning på det bakomliggande hälsotillstånd som man har, säger Ida Knutsson vid Folkhälsomyndigheten.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *