Lång C-kamp för naturreservat går åt rätt håll

Debatt27 juni 2022 kl 04.12

Äntligen är förslag om utökning av naturreservat Långängen-Elfvik samt nytt naturreservat i Sticklingeskogen ute på remiss. Centerpartiet har kämpat för utökade naturreservat sedan 90-talet. Nu hoppas vi att planerna blir verklighet, och gärna utökas mer vid Mölna ängar och Kottla Gård.

De föreslagna utökningarna ligger väl i linje med vår motion ”Skydda mer värdefull natur på Lidingö” från 2019 både i Sticklinge och utökning i Elfviksskogen samt Mölna ängar. När det gäller utökningen i Elfvik och Mölna har Centerpartiet i decennier arbetat för ett naturreservat som binder samman en grön kil från kust till kust, från norra till södra ön.

Att skydda naturen på Lidingö för framtida generationer är viktigt både för rekreation och biologisk mångfald. Särskilt skyddsvärt blir det med så vacker och rik natur i direkt anslutning till Stockholms innerstad.

De delar som i nuvarande förslag inte ingår som Centerpartiet önskar ska inkluderas är utvidgning av naturreservatet norr om Kottla gård inom området som ägs av Lidingö stad och Lidingö stads tomt AB samt utökning av naturreservatet söder om Kottlasjön så att naturreservatet går hela vägen från Kottlasjön ner till Lilla Värtan. I liggande förslag lämnas en lucka i naturreservatet mellan Kottlasjön och Mölna ängar vilket vi tycker är olyckligt.

Med naturreservaten skyddas vår natur och de unika värden som finns i varje naturtyp. En särskild skötselplan finns för att bevara värden för biologisk mångfald i allt från skog, ängar, lekmiljöer för fiskar i grunda vatten till kulturmiljöer samt för rekreation. Fram till 12 september har alla möjlighet att ge sina synpunkter på förslagen till Lidingö stad.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Kent Ivarsson (C), f d gruppledare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *