Lämna partipolitiken i vapenhuset

Debatt4 augusti 2021 kl 04.456

Under många år har Lidingö församling varit påfallande fri från partipolitik. Många som låter sig inväljas, oavsett nomineringsgrupp, har oftast visat en föredömlig förmåga att skilja partipolitiken från den uppgift det innebär att tillhöra lekmannastyret i Svenska Kyrkan Lidingö . Det är därför med stor oro som jag tar del av den pågående dialogen mellan Sverigedemokraterna och representanter för Socialdemokraterna i Lidingö Nyheter.

Undertecknad – med lång erfarenhet från partipolitik inom moderaterna – kan vittna om att vi i de allra flesta frågor i sann kristen anda kan göra upp om för församlingen viktiga frågor.

Inom Borgerligt Alternativ är vi många som har långvarig erfarenhet av att tillhöra och arbeta politiskt – flertalet med moderat partistämpel. Moderaterna på riksplanet har fattat beslut om att inte ställa upp i valen till svenska kyrkan – på goda grunder. Samtidigt tror jag att det är mycket bra att vi som varit med länge kan bidra med den erfarenhet och kompetens som de flesta får - oavsett partipolitisk tillhörighet - av att delta i vår demokratiska process i riksdag, regioner och kommuner.

Röstar man på Borgerligt alternativ, röstar man på personer, som är starkt förankrade i vår kristna tro och som förstår skillnaden mellan partipolitik och att som lekman verka i församlingen.

I Borgerligt Alternativ finns företrädare, som värnar om de kristna värdena med empati och medmänsklighet, som vill se de kyrkliga traditionernas bevarande också utanför församlingslivet och som är sanna humanister i den mening som den en gång formats i bibeltexterna. Min egen erfarenhet från politiken säger mig att vi har stor kompetens för att förvalta Lidingö kyrkliga ekonomi och förvaltning och se till att den sköts på ett effektivt och professionellt vis. Allt i syfte att stötta vår kristna tro och det medmänskliga engagemang som en välskött församling innebär.

Kjell Treslow,
Kandidat för Borgerligt Alternativ i valet
Ledamot av kyrkorådet.

Kommentarer

 1. Hej Kjell
  Vad menar du med ”pågående dialog”?

  Göran Borgenvik
  Ordförande för SD Lidingö
  Kandidat för SD i valet

   1. Hej Kjell

    Jag vill börja med att instämma i din beskrivning av vi som fått medlemmarnas förtroende att ingå i församlingens förtroendemannaorganisation i de allra flesta frågor i sann kristen anda kan göra upp om för församlingen viktiga frågor.

    Jag vill fråga dig vilken dialog/tidigare inlägg i Lidingönyheter, undertecknade representanter för Socialdemokraterna, som du i ditt inlägg hänvisar till att du med stor oro tagit del av?

    Daniel Larson,
    gruppledare s-gruppen, kyrkofullmäktige i Lidingö församling

 2. Hej.Tyvärr är det allt för många som inte vet vad vi vill med Svenska Kyrkan, vi får anledning att diskutera vidare/ Göran Borgenvik

 3. Kyrkan på ön har nytta av att bjuda in församlingsbor att påverka och utveckla verksamheten. Vi som på olika sätt engagerar oss i kyrkan gör det utifrån vår kristna tro och utifrån ett engagemang i lokalsamhället. Tron kan på det individuella planet se olika ut, och kyrkan välkomnar även tveksamma tvivlare. Därför finns det en poäng att tydliggöra vilka samhällsvärderingar en viss nomineringsgrupp står för. För min del vill jag verka för en öppen, nära, tolerant och grön folkkyrka. Det är ledord som utgör viktiga utgångspunkter när det handlar om att ta ställning till praktiska frågor i kyrkan.

  Ingrid Jarnryd
  Kandidat för Centerpartiet Lidingö i kyrkovalet

 4. kyrkan är sedan länge skild från staten. varför ska staten driva in den så kallade kyrkoskatten. om jag ej bet. kk. i min dekl. sätter stadsapparaten igång. kyrkan gör ingenting, förutom att få in pengarna. har jag missat någon paragraf.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *