Lägg locket på!

Torsviksdiket. Foto: Lidingösidan.
Debatt1 september 2022 kl 04.07

Du som kommer till Lidingö via Lidingöbron kör rakt in i diket!

Här susar det dagligen 30 000 bilar i hög fart förbi bostäderna i Torsvik. De som bor invid diket i Torsvik störs av trafikbullret dag som natt!

Vi Liberaler föreslog 2013 att entrén till Lidingö borde överdäckas för att minska trafikbullret och för att förbättra kontakten mellan Torsviks­ två huvudområden! Torsvik är idag i praktiken kluvet.

En lösning är att lägga locket på mellan broarna över diket! Lägg en park ovanpå som knyter ihop norra och södra Torsvik. Garnera med en cykelbana därpå!

Ett ståldäck kostar ungefär hälften av ett betongdäck!

Överdäckningen föreslås därför utföras med ett stålbjälklag av korrugerad, sprutförzinkad plåt. Om man kostnads­beräknar konstruktioner med ”fel” teknik kan de bli mycket dyra.  Lidingö stad har tidigare räknat med en kostnad på 50 000 kr per kvadratmeter överdäckning. En överdäckning i betong skulle då kosta ca 120 Mkr. Anders Ulfvarson, professor emeritus i Marin konstruktionsteknik, menar att överdäckningen kan göras till halva beloppet, 60 Mkr. Kostnadskalkylen är också granskad av annan expertis. I figuren visas en tvärsektion med 24 meters bredd (nuvarande dikets bredd):

Med ett trapphus med handikapphiss klarar man kravet på evakuering utan att behöva borra sig in i berget bredvid och ändå uppfylla alla säkerhetskrav. Utan evakueringsvägar får en tunnel inte vara längre än 99 meter. Hissens ”Trapphus” är ett långsträckt skyddat utrymme mellan körbanorna som kan klara både påkörning och explosioner. Det kan deformeras utan att brista som krockzonen på en bil.

Om överdäckningen mellan broarna kan göras kortare än 99 meter, räknas inte överdäckningen som en tunnel; det gör att konstruktionen blir väsentligt billigare.

Med överdäckningen omvandlas Torsviks torg, från dagens trafikstörda miljö till en grönare, lugnare och tystare plats. Torsviks torg blir stadsdelens och Lidingös gröna entré och läget intill busshållplatser och handeln i Torsvik gör området mer attraktivt som mötesplats.

Suzanne Liljegren (L), kommunalråd, ordf. i utbildningsnämnden
Göran Tegnér (L), gruppledare i teknik- och fastighetsnämnden
Anders Ulfvarson, (L) professor emeritus i Marin konstruktionsteknik
Jan-Erik Nowacki, tekn.lic, KTH
Kersti Johnson, (L) fullmäktigekandidat och Torsviksbo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *