Låg skatt kan stå Lidingö dyrt

Debatt7 november 2019 kl 06.422

I majoritetens förslag till budget för Lidingö stad under det kommande året och med planeringsram för 2021–2022 finns en skrivning som oroat många Lidingöföräldrar och personal i förskolan sedan budgeten presenterades. Den politiska majoriteten har nämligen valt att frysa skolpengen till förskolan. 

Det rimmar självklart illa att den politiska majoriteten har som sitt uttalade mål att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor om man samtidigt inte är beredd att satsa på dem. Lidingös förskolor och skolor måste ha goda förutsättningar för att kunna göra ett gott arbete. Det är en självklarhet att resurser och resultat hänger ihop. 

Under förra året sänkte den politiska majoriteten på Lidingö skatten med 20 öre och i år sänker man skatten med ytterligare 30 öre. Detta innebär att man på bara två år har infriat ett vallöfte om att sänka skatten med 50 öre. Dock är det alltid så när man talar om kommunens skatteintäkter att det kommer med ett pris när man sänker skatten. De skattepengar Lidingöborna betalar går till välfärden, bland annat till förskolan. Ett resultat av den politik som vann Lidingöbornas stöd i valet 2018 är att välfärden får avsevärt mindre pengar. Detta samtidigt som kommunen står inför stora investeringar, bland annat i den nya Lidingöbron och den nya simhallen. Någonstans måste pengarna tas och när de tas ur välfärden tas de tyvärr nu på de områden som är ödesdigra, rent av farliga, att spara in på, våra barn och deras utbildning. Det är inte en hållbar politik att agera på det sättet. 

Den politiska majoriteten på Lidingö säger sig ofta värna företagandet i kommunen. Hur det går ihop med att mindre förskoleaktörer nu varnar för att det finns en risk att deras ekonomi inte kommer bära sig när priser, löner och matkostnader ökar samtidigt som skolpengen inte gör det, det är en fråga vi från Vänsterpartiet ställer oss. 

Lidingö ska ha bra förskolor och skolor. Men det förutsätter att man beter sig på ett ansvarsfullt sätt med Lidingöbornas skattepengar. Välfärden behöver betalas, oavsett vad de politiska partierna i den styrande majoriteten har gått till val på.

Jonas Lundgren (V), gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen
Sven Erik Wånell, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *