L: Underlätta för cyklister i kollektivtrafiken!

Stad & Politik26 april 2019 kl 07.271

Att cykla är både bra för hälsan och ett smidigt transportmedel som har en given plats i en hållbar och modern region. Att välja cykeln som ett komplement till kollektivtrafiken ska vara både enkelt och smidigt. Över Lidingöbron cyklar varje dag drygt 3000 cyklister och när Sifo undersökte svenska folkets cykelvanor svarade 45 procent av de tillfrågade att de skulle cykla mer om det fanns möjlighet att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

Tyvärr är det i dag ofta alltför svårt att kombinera cykel och kollektivtrafik.
Liberalerna har sedan länge arbetat i Region Stockholm tidigare Stockholms läns landsting för att möjliggöra för cykel i kollektivtrafiken och var bl a drivande i att de nya vagnarna i tunnelbanan ska vara utformade för att möjliggöra att ta med cykel. I arbetet med regionens budget för 2020 vill Liberalerna underlätta för cyklister i kollektivtrafiken. 


Tidigare har Liberalerna drivit igenom att hopfällbara cyklar ska få tas med i kollektivtrafiken. I dag är det inte möjligt att ta med en vanlig cykel på bussen. Men vi vill att det ska bli möjligt att ta med cykeln på bussen på särskilda cykelställ som sitter fast framför bussen, såsom t ex i Seattle. I dag är det möjligt att ta med cykel på pendeltåg och Saltsjöbanan när det inte är rusningstrafik. Cykel får också tas med på pendelbåtarna i mån av plats. I takt med att nya vagnar till spårtrafiken köps in vill Liberalerna att dessa ska anpassas för att cykeln ska få plats. Vid större kollektivtrafiknoder runtom i länet behövs också fler säkra cykelparkeringar med cykeluthyrning och service som t ex cykelpump. 


Liberalerna vill underlätta för att den som önskar ska kunna ta med cykeln i kollektivtrafiken och göra så kallade kombinationsresor mellan cykel och buss/lokalbanor. Genom att tänka på hela resan – dörr till dörr – ökar vi cykelns konkurrenskraft, underlättar människors vardag och förbättrar hälsan! Sara Svanström (L), gruppledare trafiknämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och gruppledare vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Kommentarer

  1. Naturligtvis skall cykling underlättas. Längs Lidingöbanan mot Lidingöbron är det byggt för gående och cyklande. Visserligen är det inte så brett men det fungerar och skulle vara tillräckligt även på andra ställen. Jag hade hoppats att man skulle göra så också från Kyrkviken och till Centrum men det var viktigare att få det generösa bidraget från staten för dagvatten och planteringar !

    Sedan fiaskot med snabbcykelbanan på halva Norra Kungsvägen har man där istället gjort absolut ingenting. Det är patetiskt med den breda cykelvägen utför Källängsvägen som sedan utmynnar i avsmalningen och den farliga korsningen med Zetterbergstunneln. En breddning med en meter från Askrike och till Ägirvägen med markering för cyklande respektive gående skulle verkligen underlätta. Vid Zetterbergstunneln är det perfekt att enkelt bygga ut taket och få banan i höjd med gatan. För detta behövs inte mycket pengar utan bara sunt förnuft. Använd pengarna till själva arbetet och inte till experter och konsulter !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *