L: Psykisk hälsa måste prioriteras

Debatt19 juli 2022 kl 03.04

Förebyggande hälsovård är bokstavligen livsviktigt. Och ju tidigare vi börjar, desto bättre. Därför vill Liberalerna stärka hälsovården inte minst för våra barn och unga. Det gäller också, inte minst, den psykiska hälsan.

Hälsa handlar om att förebygga sjukdom, och kunna leva ett friare liv. Det är viktigt att vården och skolan upptäcker risker och problem i tid, och att vi som individer ska kunna få kunskap och verktyg att leva mer hälsosamt, utifrån våra egna förutsättningar.

På Lidingö är hälsoläget ganska gott. Men även här behöver saker förbättras. Varje dag har var fjärde lidingötjej på gymnasiet besvär med oro, ångest eller ängslan enligt enkäten Ung livsstil. Och hälften av gymnasietjejerna på Lidingö lider av kroniska stressymptom. Svenska läkaresällskapet har visat att inte bara den fysiska utan även den mentala hälsan förbättras med fysisk aktivitet. Liberalerna kraftsamlar därför kring fysisk och psykisk hälsa.

På Lidingö vill vi ha mer idrott i skolan, stöd till hemmasittare att komma tillbaka till skolan, tidigt stöd till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, införa livskunskapsprogram och elevhälsoteam på varje skola.

I regionen vill Liberalerna fortsätta utbyggnaden av psykisk hälsovård på vårdcentralerna, med fler psykologer – inte minst ”första linjens psykiatri” för barn och unga. Vi vill att vården ska kunna använda den digitala tekniken för distansmöten och behandlingar, när det passar bättre. Och vi vill att BUP ska få förutsättningar att erbjuda en riktigt bra specialistvård, i samverkan med vårdcentralerna och skolorna.

Frihet från psykisk ohälsa – det borde få gälla alla barn och unga.

Amelie Tarschys Ingre (L), regionrådskandidat
Suzanne Liljegren (L), ordförande i utbildningsnämnden på Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *