(L): Det behövs fler röster i det politiska samtalet

Debatt31 maj 2022 kl 04.40

Olika partier har olika prioriteringar och olika ideologiska utgångspunkter. Detta är naturligt. Skillnaderna är större på riksplanet men de finns också här på Lidingö. Samtidigt finns det en stor samsyn i många frågor bland de politiska partierna på Lidingö.

Vi tror att ju fler som kan komma med förslag och idéer desto större är chansen att hitta de bästa lösningarna för Lidingöborna. Vi vill se ett stärkt medborgarinflytande på Lidingö. Lidingöborna ska i större utsträckning än idag få möjlighet att påverka den politiska agendan.

Vi ser också att oppositionen bör ges en större möjlighet att påverka politiken. Inte politikens huvudsakliga inriktning utan mer dess praktiska utformning. Goda idéer skall välkomnas oavsett varifrån de än kommer.

I Kultur- och fritidsnämnden är lejonparten av alla beslut enhälliga. Många av nämndens ledamöter har kunskaper och erfarenheter som bidrar till bättre beslut.  I det framtida arbetet med Campus Högsätra kommer, exempelvis, oppositionen bjudas in till såväl styrgrupper såsom bredare samrådsgrupper.

I Utbildningsnämnden fortsätter vi med hybridmöten för att fler lidingöbor – inte minst barnfamiljer – ska kunna delta i det politiska samtalet. På Liberalernas initiativ har vi också introducerat en dialog mellan nämnden och de som berörs av våra beslut. Första dialogen hölls den 17e maj på Hersby gymnasium och fördes mellan nämnden och elevrådets styrelse. Eleverna fick lyfta tre områden som de såg som problematiska i sin vardag på Hersby. Dialogen hölls i mindre grupper och alla ledamöter var med och bidrog med sin kompetens. Eleverna sammanfattade samtalen och skapade därmed en samsyn mellan nämnden och eleverna.

Ja, politik handlar till viss del om konflikt men det handlar också om att hitta bra kompromisser. Det handlar om att hitta den bästa lösningen på ett gemensamt problem. Konflikt för konfliktens egen skull gynnar inte Lidingöborna. Vi tillhör olika partier men vi har också något viktigt gemensamt. Vi är alla engagerade för att göra Lidingö bättre. Vi är alla Lidingöbor.

Suzanne Liljegren (L)
Ordförande Utbildningsnämnden
Erik Öberg (L)
Vice Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *