(L): äldreomsorgen ska bli tryggare

Foto: Ingimage
Debatt11 augusti 2023 kl 03.581

Äldreomsorgen ska bli tryggare. Idag finns för få läkare nära sköra människor och det tänker vi ställa tillrätta. Vården ska komma närmare och bli mer personcentrerad. Så skriver tre liberaler.

Kommunerna spelar allt större roll för sköra invånare. Mer än en fjärdedel av svensk vård är idag ett kommunalt ansvar och den vården blir alltmer avancerad - samtidigt får kommuner inte anställa läkare som kan behandla sköra patienter. Färre än hälften av de som bor på särskilda boenden säger att det är lätt att få tag i en läkare. Inte en enda kommun har en ledningsansvarig läkare anställd med strategiskt ansvar, något som annars är en självklarhet i vården. Detta duger inte.

Liberalerna gick till val på att göra äldreomsorgen tryggare. Vi anser att det är hög tid att vården formas efter människor, snarare än efter skrivbordsskisser.

Både Coronakommissionen och Folkhälsomyndigheten har pekat ut just detta som viktiga förbättringar. Även Sjukhusläkarna har under lång tid påtalat att medicinskt ledningsansvariga läkare är helt nödvändiga för att skapa trygghet i kommunal vård, i och med att en så stor del av hälso- och sjukvården nu ligger under kommunernas ansvar.

Nu sätts arbetet igång för att göra detta möjligt. Sveriges liberala, borgerliga regering har satt spaden i backen för starkare äldreomsorg och kommunal vård. Alla ska enkelt kunna komma i kontakt med en läkare. Steg för steg ska tryggheten öka för var och en som behöver stöd.

Givetvis behövs mer. Enbart läkarskrået är inte ett Alexanderhugg som ensamt löser alla utmaningar. Det är också viktigt att den som behöver hemtjänst får möta samma ansikten i sitt hem, alla med undersköterskeutbildning. Liberalerna vill dessutom att äldreomsorgen ska stärkas inom rehabilitering. Sammantaget skapar allt detta en trygghet och säkerhet för individen, samtidigt som resurser används klokare.

Alla ska känna trygghet i sin vardag. Kunskaperna och kvaliteten ska höjas i den kommunala hälso- och sjukvården. Det ska bli enklare att träffa en läkare och fler läkare ska också tillfrågas inför strategiska kommunbeslut som påverkar sköra människor. På detta gick Liberalerna till val förra hösten, och steg för steg ska våra löften infrias. Skyddsnätet ska vara det bästa vi kan väva. Vi nöjer oss inte med mindre.

Lina Nordquist, Sjukvårdspolitisk talesperson (L)
Suzanne Liljegren, gruppledare (L) Lidingö kommunfullmäktige
Bertil Östberg, ledamot (L) Lidingö omsorgs- och socialnämnd

Kommentarer

  1. Mycket bra skrivet. Som kristdemokrat är jag helt enig med det ovan anförda. Att vårdbehövande Lidingöbo snabbt ska få kontakt med läkare och annan sjukvårdspersonal är ett helt rimligt krav som de flesta kan enas kring. Just på den punkten är vi många som kan konstatera att det har brustit. En läkare anställd av kommunen som medicinskt och strategiskt ansvarig syns som en mycket bra idé.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *