Kyrkviken räddad när Brädgården blir villor

Stad & Politik13 oktober 2023 kl 04.556

Nu kan vi med säkerhet säga: det blir inga hyreshus vid Kyrkviken.

I måndags fattade kommunstyrelsen äntligen beslut om vad som ska ske med kvarteret Brädgården invid Kyrkviken. Under drygt hundra år var det just brädgård – mest känt som Canada bygg – på tomten. 1987 köpte Lidingö stad marken. 2016 flyttade den sista trähandlaren, Beijer bygg, till Stockby. Då revs också de sista resterna av den gamla brädgården.

Sedan dess har kvarteret också utgjort ett slags skiljelinje i Lidingös lokalpolitik. Det har funnits många olika idéer om vad som borde göras på tomten. Enkelt uttryckt: ju längre vänsterut på den politiska skalan, desto högre och tätare nybyggnation har föreslagits.

När SVT inför valet 2022 gjorde en enkät bland partierna var mönstret tämligen tydligt. Vänsterpartiet ville förtäta med ”hyresrätter”. Socialdemokraterna ville se ”flerbostadshus med olika upplåtelseformer och storlekar”. Miljöpartiet ville också ha flerbostadshus, men begränsade sig till ”två våningar och med olika stora lägenheter, såväl bostads- som hyresrätter”.

Vi föredrog radhus och villor. Sverigedemokraterna ville ha ”småhusbebyggelse”, Lidingöpartiet ”viss bebyggelse i småskaligt format” och Moderaterna ville att platsen skulle vara ”en stilla oas”.

Samma mönster återkom i veckans kommunstyrelse.

Vi vann. Den styrande Lidingökoalitionen – en majoritet bestående av Moderaterna och Lidingöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna – fäster oerhört stor vikt vid ett återhållsamt bostadsbyggande. Gröna ytor ska fredas. Restriktivitet ska iakttas. Hänsyn ska tas till omgivande bebyggelse. Lidingös karaktär av villastad ska bevaras. Husen ska vara låga, inte höga.

Och nu levererar vi vad vi lovat.

Där brädgården har legat blir det nu plats för sex rejäla villatomter, som ansluter till villabebyggelsen österut på Ekbackevägen. Och norr om det lilla varvsområdet i Båtbyggaren blir det ett kvarter med utrymme för totalt åtta radhus. På andra sidan Elfviksvägen från det blivande radhuskvarteret ligger de byggnadsminnesförklarade Canadahusen – landets kanske första radhus. Detaljplanen tar verkligen omgivningen i beaktande.

Dessutom skyddas allmänhetens tillgång till strandlinjen. Det blir som en park mot Kyrkviken.

Detaljplanearbetet har varit omsorgsfullt. Inte minst mot bakgrund av höstens jordskred och ras i Stenungsund vill vi understryka att Miljö- och stadsbyggnadskontoret har gjort en särskild bedömning av hur risken för skred påverkas av ett förändrat klimat och erosion. Marken är stabil. Området är lämpligt för den bebyggelse som nu planläggs.

Det är möjligt att marken hade klarat högre hus också. Men det vill inte Lidingöborna ha.

Lidingökoalitionen är garanten för att vår gröna ö bevaras.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande

Kommentarer

 1. Några faktafel i texten ovan:
  SD, M och LP vill omvandla industritomten där brädgården låg till 8 villatomter. Det saknar logisk koppling till hur vattenkvaliteten i Kyrkviken skulle vara räddad.

  Centerpartiet föreslog att markens lämplighet skulle utredas ytterligare då det i stadens system för geo-data finns angivet att angränsande byggnader på Canadastigen står på berggrund medan boende där uppger att husen står på lergrund. Den osäkerheten är Centerpartiet inte nöjd med.

  Det fanns även förslag om att avslå planen.
  Den fanns inget förslag om att bygga höghus.

  Något beslut är inte fattat utan ärendet avgörs i Kommunfullmäktige den 23/10.

  Gabor Sebastiani
  Gruppledare Centerpartiet Lidingö

 2. På vilket sätt räddas Kyrkviken av ett byggprojekt som kräver tusentals lastbilslass med utfyllnadsmassor för att bygga några få villor och radhus? Det finns ingen politisk majoritet för att bygga höghus på platsen så det är inte relevant i sammanhanget. Frågan är om detta är en lämplig plats för byggnation eller inte, de utstående synpunkterna i detaljplanen från berörda parter pekar på det senare.

  Kyrkvikens miljö är känslig och i stort behov av miljöförbättrande åtgärder, detta projekt är inget i den riktningen, tvärt om! Om kommunstyrelsen vill bygga 6 villatomter och några få radhus finns det massor av platser på ön där markberedningsarbete i princip inte krävs. Jag noterar att miljö- och stadsbyggnadskontoret har nyligen yttrat sig negativt till en mindre utbyggnad av närliggande tennishall för att rymma ett gym, mot bakgrund av den känsliga naturmiljön i Kyrkviken och två björkar på platsen!

  Detaljplanearbetet har varit omfattande men när man läser de senaste svaren är det tydligt Lidingö stad inte beaktar synpunkter från närliggande fastighetsägare och näringsidkare. Projektet borde skickas tillbaka till ritbordet då de mest grundläggande förutsättningarna för projektet kan ifrågasättas.

 3. Daniel Källenfors och Anders Paulsen företräder två partier som tillsammans har 44,6 procent av rösterna i kommunfullmäktige.

  Ändå skriver de att beslutet om Brädgården är taget och klart innan det en ens kommit upp i kommunfullmäktige.

  De skriver också att de i den här frågan företräder alla Lidingöbors vilja, även de som inte röstat på Moderaterna och Lidingöpartiet.

  De har inte heller lyssnat speciellt mycket på de boende i området som protesterat mot utformningen.

  Det är både demokratiskt tondövt och arrogant. Men det kanske är så de två vill framställa sig själva och sina partier?

  Miljöpartiet gillar parken nere vid Kyrkviken som skapas i förslaget, vilket vi också föreslagit. Men att ta värdefull industrimark till radhus, när Lidingö har ont om industritomter är vi emot.

  Att bygga lyxvillor på stadens mark där enbart några få har råd att bo, behövs inte. Vi har brist på lägenheter på Lidingö, inte lyxvillor, det har vi fler än de flesta kommuner. Vi ser hellre att man skapar tvåvåningshus med lägenheter som passar in i områdets karaktär av Canadahusen och flerbostadshusen som ligger tvärs över gatan.

  Sist men inte minst förstörs området av den fler meter höjda vägen och marken som de förseslår. Vi vill hellre att man utvecklar den nuvarande Elfiviksvägen med anslutningar till området och har minimal höjning och anpassar bebyggelsen istället. Och det är lättare att göra med flerbostadshus än med villor.

  Vi kommer även i kommunfullmäktige att säga nej till det nuvarande förslaget.

  Patrik Sandström, gruppledare för Miljöpartiet.

 4. Vad gör kommunen med det tillfälliga bredavloppets kvarlevor???
  Kyrkvikens vatten är inte godtagbart. Man kan inte bada där! Gamla föroreningar borde tas bort.

  Om av nöd måste ankra en båt bredavloppet dras upp, det lukter fortfarande från vikens botten. Det luktar också, farligt för barn bad,,,

 5. Att det skulle byggas höghus kan väl ingen ta på allvar. Blir lite orolig över det Patrik säger. Kommer det att byggas en ”hylla” på samma nivå som Gamla Elviksvägen ner mot Kyrkviken? Skulle gravt förfula området.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *