Kyrkoval den 19 september

Stad & Politik30 augusti 2021 kl 05.452

Den 19 september har Sverige och Lidingö kyrkoval. Men redan den 6 september och framåt kan du förtidsrösta. Lidingö Nyheter kommer att ha en artikelserie om kyrkovalet med start idag. Kommande tre veckor kommer vi att presentera de sju nomineringsgrupperna som ställer upp lokalt och berätta vad de står för. Texterna publiceras i samarbete med Lidingö församling.

Rösta i din vallokal på valdagen

Vallokalerna på Lidingö är öppna på valdagen den 19 september kl 09.00–20.00. På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Viktigt: Du kan bara rösta i den vallokal som du tillhör.

Förtidsrösta

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort och ID-handling. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal, där den räknas.

Du som tillhör Lidingö församling förtidsröstar i röstningslokalen på S:ta Annagården den 6-19 september.

Öppettider för förtidsröstning:
Måndag–fredag: 9–12 och 13–15, tisdagar och torsdagar även 17–20.
Lördagar: 10–12 och 13–15.
Söndag 19 september: 14–20.

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4) antingen på valdagen i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen. Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

Brevrösta

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för dig som vistas utomlands. Du behöver vara folkbokförd i en församling i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med att ”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

Du beställer hem allt material för att brevrösta i ett brevröstningspaket (K11) som du kan få tag på via församlings-/pastorsexpeditioner (eller motsvarande), stiftskanslier eller kyrkokansliet. Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort (från ca 1 september 2021) och fram tills dess att brevet kan beräknas komma fram till stiftsstyrelsen senast fredag den 17 september 2021.

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

Nomineringskandidater

Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De representerar olika nomineringsgrupper. Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar man på de nomineringsgrupper och kandidater som man tycker bäst representerar ens egna åsikter.

I kyrkovalet väljer du på tre olika nivåer. På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är som församlingens eller pastoratets styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar medlemmarna mest. Det handlar till exempel om vad församlingen ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar och stora satsningar som ska göras, eller om det är verksamheter som ska läggas ned eller slås ihop. Ska församlingen inleda några nya samarbeten? Ska det göras några stora satsningar? Behöver församlingen fler eller färre anställda? Det är sådana frågor som beslutas om på lokal nivå.

Följ Lidingö församlings intervjuer med nomineringsgrupperna i Lidingö Nyheter (publiceras i bokstavsordning):
1 september: Arbetarpartiet Socialdemokraterna
3 september: BA, Borgerligt Alternativ
6 september: Centerpartiet
8 september: FiSK, Fria Liberaler i Svenska Kyrkan
10 september: Miljöpartister i Svenska Kyrkan De Gröna
13 september: POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan
15 september: Sverigedemokraterna

Kommentarer

  1. Jättebra att Lidingö Nyheter slår ett slag för valet till Svenska Kyrkan den 19 september. Det behövs för att det ska bli ett högt valdeltagande som vi i FiSK hoppas på.

  2. Håller med Helena Bargholtz, bra jobbat Lidingö Nyheter och Lidingö församling som lyfter kyrkovalet! Vår tid präglas allt oftare av högerpopulism och polarisering, och därför är det särskilt viktigt att du tar ställning och bidrar till att sunda värderingar präglar Lidingö församling.
    Vad har politikerna i kyrkan att göra? Jag tänker precis tvärtom, kyrkan är en angelägenhet för alla oss grannar och församlingsbor, inte minst för de som har ett lokalpolitiskt engagemang och brinner för vår hembygd. Tron är personlig och kan se olika ut. Om kyrkan ska vara en självklar del av lokalsamhället är det viktigt att lyssna på vilken samhällssyn som präglar nomineringsgrupperna.
    Centerpartiet vill att kyrkan ska vara nära i fest sorg och vardag på Lidingö. Rösta för en öppen, nära, engagerad och hållbar folkkyrka. För alla människors lika värde. Kyrkan, det är du och jag.
    Ingrid Jarnryd
    Kandidat i kyrkovalet för Centerpartiet i Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *