Kvinnojouren på Lidingö byter namn och utseende

Lidingö16 november 2021 kl 12.01

Efter 11 år tar Kvinnojouren Kerstin Lidingö på sig en ny kostym. Under åren har jourens arbete utvecklats. För att nå ut med viktiga budskap som speglar verksamheten till bredare målgrupper byter jouren nu namn och utseende.

Lidingö Kvinnojour - samma personliga jour
För att nå ut mer effektivt i dagens mediebrus och i ett samhälle med konstanta informationsflöden byter kvinnojouren namn till det kortare namnet Lidingö Kvinnojour. Kvinnojouren förblir samma personliga jour med en lokalt förankrad närvaro och historia.

Ett Lidingö fritt från våld
Lidingö Kvinnojour har en unik kunskap och erfarenhet av våld i nära relation och fortsätter att värna om ett Lidingö fritt från våld. Kvinnojouren stöttar kvinnor som utsatts för våld i nära relation och oroliga närstående. Jouren arbetar även aktivt med att engagera samhälle, individer och föreningar för att skapa förändring mot våldet.

På din sida
Vi finns här för dig som behöver. Med rätt stöd finns möjlighet till en trygg framtid fri från övergrepp och våld. Alla volontärer på Lidingö Kvinnojour har utbildning om våld i nära relation och samtalsmetodik. Jouren erbjuder stödsamtal via telefon, chatt, mail och personliga möten. Lidingö Kvinnojour för inga journaler och allt du berättar stannar mellan dig och den jourkvinna du har som stödkontakt.

I samverkan blir vi starkare
I samverkan mot våldet blir vi starkare. Lidingö Kvinnojour är alltid öppen för att hitta nya samarbeten. Alla kan vi göra något för att motverka våldet, både som privatperson, myndighet och företagare.  

Med kunskap, engagemang och medmänsklighet fortsätter jouren sitt livsviktiga arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld. Tveka inte att kontakta Lidingö Kvinnojour, vi finns här för dig!

För mer information:
Stödtelefon: 08-767 03 03
Mail: kontakt@lidingokvinnojour.se

Läs gärna mer om jourens verksamhet, tider för stödsamtal och hitta länk till stödchatten på Lidingö Kvinnojours hemsida: www.unizonjourer.se/lidingokvinnojour

Ingegerd Smedensjö
Ordförande, Lidingö Kvinnojour

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *