Kvinnojouren Kerstins kampanj uppmanar till att stoppa våld och rädda liv

Foto: Malin Lundin
Lidingö8 juli 2020 kl 07.21

I skuggan av covid-19 ökar våld i hemmet. I isolering bakom stängda dörrar tvingas kvinnor och barn att leva med en förövare. Dygnet runt. I en omfattande informationskampanj vill Kvinnojouren Kerstin Lidingö uppmärksamma den ökade risken för våld i hemmet och uppmanar allmänheten att agera för att stoppa våldet.

Budskapet i kampanjen beskriver det många utsatta kvinnor och barn upplever dagligen - att bakom stängda dörrar ökar risken för våld. Men det finns även en osynlig dörr, där misshandel och hot kan ske ute i det öppna, men där omgivningen väljer att titta bort. I skuggan av pandemin där våldet eskalerar uppmanar nu kvinnojouren till allmänheten att agera för att öppna stängda dörrar och stoppa våldet.

Ordförande i Kvinnojouren Kerstin Ingegerd Smedensjö. Foto: Melvin Myhre

Ingegerd Smedensjö, ansvarig projektledare för kampanjen och ordförande på Kvinnojouren Kerstin, hoppas att kampanjen får stort genomslag då våld i nära relationer måste stoppas:

– Våld i nära relationer är redan ett omfattande och mycket allvarligt samhällsproblem. Med pandemin ökar isolering och tid i hemmet med en våldsutövare. Samtidigt som flera tillflyktsorter för utsatta kvinnor och barn stängs. När du är utsatt för våld och hot är det svårt att själv söka hjälp. Situationen kan ofta liknas vid en gisslansituation. En stängd dörr är förövarens främsta vapen och vi uppmanar alla att ta ansvar för att öppna dörrar och stoppa våldet. Det kan vara livsavgörande.

Ett nytt budskap hur vi kan agera när vi misstänker att någon utsätts för våld i nära relationer kommer att presenteras varje vecka. Förhoppningen är att alla på Lidingö ska ta ansvar att agera och känna sig trygga med hur de kan bidra till att stoppa våldet.

ALLAS ANSVAR ATT STOPPA VÅLDET

Kvinnojourer i landet och människorättsorganisationer världen över vittnar om att våld mot kvinnor och barn ökat drastiskt under Covid-19.

– Vi har valt att sätta förövaren i fokus i årets kampanj. En våldsutövare bär ensam ansvar för våldet han utsätter sina närmaste för. För att stoppa våldet måste vi våga se att förövarna finns i vår umgängelsekrets – även om det känns obekvämt. Han kan vara din kollega, din granne, din vän, din lagkamrat, din bror, din son eller din pappa. Våld i nära relation är ett allvarligt brott och kan ge livslånga konsekvenser för dig som utsätts. Att omgivningen agerar är i många fall livsavgörande.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö är en ideell organisation med ett 30-tal volontärer som dagligen arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jouren stöttar kvinnor som utsatts för våld och oroliga anhöriga samt arbetar med informationsinsatser och allt mer med förebyggande arbete.

– Det är enkelt att göra en livsavgörande skillnad. Ibland räcker det med ett telefonsamtal. Vi finns här om du behöver stöd eller råd hur du kan agera som privatperson, arbetsgivare, organisation eller myndighet, uppmanar Ingegerd och Kvinnojouren Kerstin Lidingö.

Kampanjen startar vecka 28 och pågår under sommaren. Med hjälp av annonsering och lokala aktörer ska Lidingöbor uppmanas att agera vid misstanke att någon utsätts för våld i en nära relation.

Läs gärna mer om Kvinnojouren Kerstins verksamhet på hemsidan:
www.kvinnojourenkerstinlidingo.se
Eller besök oss på våra sociala kanaler:
www.instagram.com/kvinnojourenkerstin/?hl=sv
www.facebook.com/Kvinnojourenkerstin/


Ingegerd Smedensjö,
projektledare för kampanjen och ordförande
i Kvinnojouren Kerstin

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *