Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

Debatt6 mars 2024 kl 03.234

Internationella kvinnodagen den 8 mars infaller i en tid av stora utmaningar. Konflikter, pandemi och klimathot har bromsat arbetet med FN:s utvecklingsplan Agenda 2030. Ett centralt motto för agendan är att inte lämna någon utanför. Det innebär att de mest utsatta ska nås av arbetet för utrotad hunger och fattigdom, utbildning för alla och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Jämställdhet mäts bland annat i deltagande i utbildning, arbetsliv, allmänna val och beslutande församlingar. Den kan också mätas i säkerhet och hälsa. På alla dessa områden är kvinnor förfördelade även om fler kvinnor finns i världens parlament än förr.

FN:s kvinnokommission arrangeras varje år i FN-högkvarteret i New York. I mitten av mars träffas företrädare för regeringar, civilsamhällesorganisationer och privata aktörer för att stämma av läget och för att anta nya mål för världens flickor och kvinnor. Resultatet är en deklaration som ligger till grund för det fortsatta arbetet i medlemsländerna.

Kvinnokommissionen samlar omkring 15 000 deltagare till konferensen och olika kringarrangemang. FN fungerar som mötesplats inte bara för beslutsfattare och politiker utan ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte och representation för människor med olika förutsättningar. Det är viktigt i en tid då demokratin är på global tillbakagång.

En av fem flickor, tolv miljoner varje år, gifts bort som barn. Mål 5.3 i Agenda 2030 säger att barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och andra skadliga traditioner ska avskaffas. Efter tidigare framsteg räknar nu FN med att antalet barnäktenskap kan komma att öka till 2030 på grund av befolkningstillväxten och covid. Mer måste göras.

Inför kvinnokommissionens möte har Svenska FN-förbundet som medlem i det internationella nätverket Girls not brides presenterat förslag som kan stärka det globala arbetet mot barnäktenskap och kvinnors rättigheter i övrigt. Till dessa hör hälsovård som omfattar även sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, större deltagande av kvinnor i arbetslivet samt att länderna erkänner att även äktenskapsliknande sammanslutningar hindrar flickors rätt till utbildning.

I länder som Afghanistan och Iran förnekas flickor och kvinnor rätten till utbildning, inflytande och deltagande i arbetslivet. Förra årets Nobelpristagare, författaren och aktivisten Narges Mohammadi, har under lång tid kämpat för kvinnors rättigheter och yttrandefrihet i Iran. Hennes kamp drivs vidare under slagorden ”kvinna, liv, frihet” på gator och torg runt om i landet.

Motståndet mot de rättigheter som världens kvinnor har slagits för under hundra år hårdnar nu även i internationella fora som FN och i anslutning till årets kvinnokommission. Att fortsätta arbeta för jämställdhet är därför avgörande för att både rättvisa och de globala målen ska nås.

Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet
Kerstin Wiss Holmdahl, ordförande i Lidingö FN-förening

Kommentarer

 1. Tack Svenska FN-förbundet för bra förslag och för det arbete ni bedriver!

 2. Tack FN-föreningen för ett globalt perspektiv på arbetet för ett jämställt samhälle! Även i Sverige och lokalt, här på Lidingö behöver arbetet för kvinnofrid och för jämställda värderingar växla upp! Endast tre av tio ordförande i kommunstyrelser är kvinnor. Endast 12 procent av börsnoterade svenska företag har en kvinnlig VD. Var tredje vecka dödas en kvinna av sin man. Fyra av tio unga män anser att kvinnor överdriver hur ojämställt vi behandlas.
  Lidingö Kvinnojour ger stöd till stödsökande kvinnor på vår ö. Vi arbetar konkret för ett jämställt samhälle fritt från våld. Mer info: http://www.unizonjourer.se/lidingokvinnojour.
  Ingrid Jarnryd
  ordf Lidingö Kvinnojour

 3. Sverige tar sitt ansvar men våra egna kvinnor och flickor är utanför trygghetszonen.

  När snippan inte känns vid hos nämndemän i Svenska domstolar som ett exempel hur kan en ung flicka kunna lita på att domen blir rätt!

  Förtroendet är förbrukat ! Gör om, sluta med politiskt tillsatta nämndemän!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *