Kvinnodagen 2022: Gör kampen mot våldet till en valfråga!

Debatt8 mars 2022 kl 04.201

För ett år sedan mördades, inom loppet av några få veckor, fem kvinnor i Sverige. En av dem i grannkommunen. Femton barn miste sin mamma. Morden väckte avsky och krav på motåtgärder. Men vad hände sedan? På kvinnodagen den 8 mars skärper Lidingö Kvinnojour kravet på starkare engagemang mot våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor måste bli en valfråga som engagerar våra lokalpolitiker.Morden är toppen på ett isberg av hot och våld. När en kvinna utsätts för våld innebär det ett misslyckande från samhällets sida. Det är ett demokratiproblem. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och flickor ökar över tid, medan misshandelsbrott mot pojkar och män minskar (BRÅ Krimialstatistik 2021). Socialstyrelsens dödsfallsutredningar konstaterar brister i myndigheternas agerande. Kvinnor som söker stöd och skydd faller igenom samhällets skyddsnät.

Lidingö Kvinnojour har under många år arbetat med medmänskligt stöd till kvinnor och barn. Vi ger dagligen samtalsstöd till kvinnor som behöver vår hjälp. Idag kommer en uppmaning från svenska kvinnojourer, riktat till organisationer och politiker, att öka engagemanget mot våld. Låt oss nu tillsammans kräva att våld mot kvinnor blir en valfråga på Lidingö.

www.unizonjourer.se/lidingokvinnojour
kontakt@lidingokvinnojour.se

För Lidingö Kvinnojour
Ingegerd Smedensjö, ordförande
Ingrid Jarnryd, vice ordförande

Kommentarer

  1. Beroende på graden av hot och våld bör ett totalt vistelseförbud införas för gärningspersonen inom en radie av minst 100 km från brottsoffrets bostadsort (kommun) om detta är förenligt med grundlagen som annars bör ändras. Fotboja och långa fängelsestraff vid överträdelser liknande de vid narkotikabrott bör införas.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *