Kronprinsessparet ”besökte” Lidingö

Kronprinsessparet på videolänk från Haga slott.
Lidingö25 mars 2021 kl 05.32

Den 24 mars besökte Kronprinsessparet Lidingö via ett digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors.

Det var Kronprinsessparet som hade efterfrågat mötet för att höra hur situationen är i olika kommuner med anledning av pandemin.

Daniel Källenfors berättade att Lidingö generellt har haft många smittade av covid-19 och att det påverkat Lidingö mycket inom flera olika områden.

— Det är mycket uppskattat att Kronprinsessparet tar sig tid att samtala med mig och intressera sig för hur det går för kommunerna under pandemin. De var mycket väl pålästa om Lidingö och situationen för både näringslivet och föreningslivet. Det var ett informellt och personligt samtal där Kronprinsessparet bjöd på sina erfarenheter och reflektioner, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Daniel lyfte utmaningarna som varit inom flera områden såsom omsorgen och skolan. Han påpekade också att även om sjukdomen framför allt drabbat äldre hårt har även ungdomarna drabbats med distansundervisning och delvis uteblivna aktiviteter och sociala kontakter. Han lyfte risken för psykisk ohälsa bland ungdomar och försämrad fysisk hälsa när idrottsanläggningar och träning för ungdomar har hållits stängda. Kronprinsessparet hade flera frågor kring detta och hur Lidingö planerar att arbeta kring ungdomsfrågor, inte minst inom den psykiska hälsan och att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Lidingö gör många satsningar inom framför allt idrotten för att underlätta fysisk aktivitet och uppmuntra alla Lidingöbor att ta del av det stora utbud som Lidingö erbjuder både i anläggningar och ute i naturen.

Daniel pratade också om hur näringslivet drabbats hårt, i synnerhet småföretagare och besöksnäringen. Kronprinsessparet ställde många frågor kring hur Lidingö stad samverkar med näringslivet och vilken dialog man har med näringslivet. I samband med detta hade man också dialog kring integration och hur Lidingö arbetar med dessa frågor.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *