Kronofogden i razzia mot allra-toppens Lidingövilla

Foto: Allra
Lidingö29 juli 2021 kl 04.104

Lidingö Nyheter skrev tidigare under veckan om hur Allragrundaren Alexander Ernstberger lämnat sin omskrivna lyxvilla på Lidingö för att, efter hovrätten dömt honom till sex år fängelse, inställa sig hos polisen. Nu har Kronofogden slagit till mot Lidingövillan för att säkra tillgångar. 

Kronofogdens aktion är en direkt efterverkan av de fällande domar som under torsdagen kom från Svea hovrätt. Domarna innebär inte bara att Alexander Ernstberger, tillsammans med tre andra män med centrala positioner i Allra, hamnar i fängelse, utan domstolen har även fastslagit ett skadeståndskrav på 314 miljoner kronor. 

– Vi startade fredags med att säkra så mycket tillgångar som vi över huvud kan och så snabbt det går. Så här långt har vi säkrat tillgångar, när det gäller fastigheter, pantbrev, kontobehållningar, värdepapper till ett värde av 45 miljoner kronor, säger Magnus Arvidson, enhetschef på specialverkställighetssektionen hos Kronofogden, i en artikel i Expressens Dina pengar 

De 45 miljoner som säkrats gäller för samtliga av de fyra män som dömts. De frysta tillgångarna för enbart Alexander Ernstberger uppgår till 34 miljoner kronor. 

Kronofogden har vid aktionen spärrat bankkonton som tillhör de misstänkta samt fryst tillgångar som fanns i deras olika värdedepåer med fonder och aktier. Den fortgående aktionen med kvarstad inkluderar också Alexanders villa på Lidingö, som 2016 omskrevs som årets dyraste husköp. Vid Kronofogdens tidigare försök att komma åt villan saknades övervärde på grund av att fastigheten var så högt belånad. Vad som händer denna gång med villan är ännu olart. 

– Vi har nu ett antal tillgångsutredningar i gång. Vi tittar på det ekonomiska läget i dag, det kan ju ha ändrats. Vi tittar på vilka tillgångar som vi kan säkra så snabbt som möjligt, säger Magnus Arvidson, till Dina pengar.

Huruvida Kronofogden genomfört en fysiskt razzia i Alexander Ernstbergers Lidingövilla, eller om kvarstaden på huset tillskansats genom en administrativ razzia, är i nuläget okänt. 

Källa: Dina Pengar  

Kommentarer

  1. En mycket sorglig historia, det har gått alldeles för långt. Finns det inte ett gåvobrev också med i bilden till hustrun av fastigheten på Lidingö.

    1. Det stämmer, utmätningen omfattar endast halva fastigheten då resterande andel står på hustrun.

      1. Enligt SVD: ”Skulle Ernstberger försättas i personlig konkurs kan hela fastigheten ändå gå att säkra – då det enligt konkurslagen måste gå tre år innan en gåva till en närstående inte längre är utmätningsbar.

        För att återvinning ändå inte ska ske, måste Ernstberger visa att han, efter att fastigheten överlåtits, fortfarande hade kvar tillräckliga tillgångar för att täcka sina skulder.”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *