Krav från oppositionen: Bygg seniorbostäder i kvarteret Tor!

Från vänster: Bo Brismar (KD), Marianne von Döbeln (S), Peter Lönnqvist (M), Suzanne Liljegren (L) och Birgitta Sköld (LP), skriver under på Lidingös nya omsorgs- och boendekedjan som beslutades om förra året och där kvarboende inte är en princip men en möjlighet.
Debatt2 oktober 2023 kl 03.332

Lidingökoalitionen skriver i sitt program under punkt 3. Omsorg och stöd, att det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö.

De uttrycker att de som utgångspunkt har en grundläggande tro på att människor vill fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv och att självbestämmande och självständighet är två viktiga fundament för detta. Vidare skriver de att omsorg och stöd inom kommunen ska präglas av valfrihet och ska styras av Lidingöbornas egna val.

– De här formuleringarna kan vi alla skriver under på. Men vi kan inte acceptera att M och LP inför som princip att lidingöborna ska bo kvar hemma - tvärt emot vad partierna skrev under på förra året. Bo kvar hemma ska vara en möjlighet och främjas men inte ett krav, inte en princip som begränsar äldre lidingöbors valfrihet, säger Suzanne Liljegren (L) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige.

– Hela oppositionen vill att planarbetet för seniorbostäder i kvarteret Tor ska fortsätta. Lidingöpartiets och Moderaternas förslag att utan motivering och konsekvensanalys avbryta planarbetet som gör det möjligt att skapa fler lägenheter anpassade för äldres behov är märkligt och ansvarslöst mot våra äldre, säger Carl-Johan Schiller (KD) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige.

– Dessutom uppfattade många Lidingöbor att dessa partier gick till val på att Tor 2 skulle byggas. Att de sviker detta löfte är kanske ändå inte så överraskande med tanke på deras mycket restriktiva byggpolitik, vilken är överordnad och därmed bortser från Lidingöbornas och stadens behov, säger Daniel Larson (S) oppositionsråd.

Lidingös befolkning blir ständigt äldre. På tio år fram till 2032 ökar antalet personer som är 80 år eller äldre med nästan 1 200 personer, en ökning med nära 40 procent.

– Det innebär att behovet av fler bostäder anpassade för äldre ökar kraftigt. Att då avbryta planeringen för ”Tor 2” utan att det finns några konkreta alternativ är ansvarslöst mot dagens äldre liksom mot de som kommer att bli äldre framöver på Lidingö, säger Jonas Lundgren (V) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige.

I Lidingökoalitionens program står att den nyligen beslutade omsorgs- och boendekedjan nu ska implementeras så att ”Lidingö kan erbjuda en äldreomsorg i framkant med hög kvalitet”.

Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna röstade nyligen för förslaget när den antogs i kommunfullmäktige.

– I ljuset av detta blir deras beslut att stoppa Tor 2 ännu mer felaktigt. Samtliga oppositionspartier på Lidingö ser Tor 2 som en viktig del i den nya boendekedjan för äldre och vill att planen för fler äldrelägenheter i centrum med närhet till service genomförs, säger Patrik Sandström (MP) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige.

– Oppositionen har krävt att ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen där samtliga partier är representerade, i stället för som nu Moderaterna och Lidingöpartiet föreslår, behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott där endast fyra partier; M, LP, S och L, är representerade, avslutar Gabor Sebastiani (C) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige.

Suzanne Liljegren (L) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige
Carl-Johan Schiller (KD) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige
Daniel Larson (S) oppositionsråd
Jonas Lundgren (V) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige
Patrik Sandström (MP) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige
Gabor Sebastiani (C) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

Kommentarer

  1. Äldreboenden på Lidingö har saknats under de senaste 50 åren och inte blir det bättre när vi blir fler pensionärer. Alla vi äldre vill inte bo kvar ensamma i stora hus och lägenheter utan bo tillsammans med andra i en annan typ av boendeform när krafterna tryter. Det
    är därför viktigt att kommunen ökar satsningen av bostäder av typenTor 2.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *