Kraftsamla kring barn och ungas psykiska och fysiska hälsa!

Debatt22 juni 2022 kl 04.05

Sedan 2019 är Liberalerna ordförande i utbildningsnämnden på Lidingö. Vi arbetar för ökad trygghet och kvalitet, fler legitimerade lärare och förskollärare, stöd för de som behöver det, handlingsplan för särskilt begåvade och fokus på läsning, skrivning och matematik. Våra lärare utbildas kontinuerligt och undervisningen utformas för att passa alla.

Resultaten är tydliga: två år i rad har Lidingös nior fått tredje högsta meritvärdet i Sverige. Andelen elever som klarat godkänt i alla ämnen stiger!

Nu tar vi nästa steg och rustar våra barn och unga för ett allt tuffare vuxenliv. Förutom kunskapsfokus behöver vi kraftsamla kring den psykiska hälsan. Idag ökar den psykiska ohälsan bland våra ungdomar och unga vuxna. Omkring 60 procent av 15-åriga flickor lider av kroniska stressymptom och mer än vart 20:e barn under 17 år är i kontakt med BUP. Flickor i tonårsåldern sticker ut mest. På Lidingö har var fjärde flicka på gymnasiet varje dag besvär med oro/ångest/ängslan enligt enkäten Ung livsstil.

Kropp och knopp hör ihop! Svenska läkaresällskapet visar i sin rapport ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” att nästan alla mentala funktioner ökar med mer fysisk aktivitet. Från inlärning, arbetsminne och stärkt självkänsla till minskning av ångest och depression. Därför vill vi satsa på både fysisk och psykisk hälsa.

Vi måste börja där alla barn och unga befinner sig mest – i skolan. Några exempel: mer idrott, hemmasittare som återgår till skolan, tidigt stöd till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, livskunskapsprogram och elevhälsoteam som finns på varje skola. För att fånga barnen tidigt och se till att inget barn ”faller mellan stolarna” måste skolan, socialtjänsten och vården samarbeta tätare. Det arbetet pågår nu och som ordförande i utbildningsnämnden och ordförande i socialutskottet sätter vi det högt på dagordningen.

Tillsammans ska vi rusta våra barn och unga för vuxenlivet.

Suzanne Liljegren (L), Ordf i utbildningsnämnden
Bertil Östberg (L), Ordf i socialutskottet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *