Körfält öppnar vid Södra Kungsvägens nya allé

Nu öppnar det stängda körfältet igen. Nya Pelarekar är planterade mellan cykelbanan och vägen.
Lidingö18 oktober 2019 kl 07.27

Fjärrvärmearbetena längs Södra Kungsvägen närmar sig sitt slut. En ny trädallé planteras och idag öppnar det körfält som delvis varit avstängt. Gång- och cykelvägen öppnar någon vecka in i november.

De arbeten som pågått längs Södra Kungsvägen i två etapper sedan maj 2018 är snart klara. Stockholm Exergi har haft samordningsansvar för att renovera fjärrvärme- och elledningarna samt gång- och cykelvägen på sträckan mellan Mosstorpsvägen och cirkulationsplatsen vid Lejonvägen. Idag ska körfältet som varit delvis avstängt, strax efter trafiksignalen i riktning mot Ropsten, öppna för trafik igen.

En ny trädallé som består av 13 pelarekar planteras nu längs gång- och cykelvägen. Träden är redan nästan tio meter höga och kommer växa ytterligare. De nya träden ersätter popplarna som togs ned på grund av sjukdom och för att deras rötter tryckte på underliggande ledningar och trängde igenom asfalten. Pelareken har ett helt annat rotsystem och är en trädart som på flera sätt passar bättre på platsen.

Innan gång- och cykelvägen öppnar igen, någon vecka in i november, ska hela sträckan mellan Mosstorpsvägen och Lejonvägen slutgiltigt asfalteras. Lokalgatan får ny belysning och nya räcken sätts mellan gång- och cykelvägen och körbanan.

Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *