Konstsnö och ny fotbollsplan?

Dalenum från luftten. Den nya simhallen och fotbollsplanen ska ligga i det orangefärgade området. Foto: John Mattson
Sport16 september 2019 kl 07.151

Kultur- och fritidsnämnden väntas ge lärande- och kulturförvaltningen i uppdrag att utreda var förutsättningarna är bäst för att anlägga ett konstsnöspår på Lidingö. Förvaltningen väntas också få i uppdrag att ta fram underlag och kalkyl för att bygga en fullstor fotbollsplan i Dalénum.

Det konstsnöspår som funnits på vintern vid Grönsta för längdskidåkning har varit mycket populärt bland Lidingöborna. Snön har tillverkats med snökanoner under dagtid. Men kringboende har klagat över att snökanonerna stört dem. Därför bör staden utreda om det finns andra platser där förutsättningarna är bättre. Förvaltningen föreslår själva, förutom Grönsta gärde, Ekholmsnäsbackens skidbana, Fågelöudde eller Lidingövallen. Utredningen bör ta reda på vilka kostnader staden skulle få, tillgängligheten för Lidingöborna och miljökraven på bullret från snökanoner. Rapporten om konstsnöspår ska vara klar under första kvartalet 2020.

När det gäller en ny fotbollsplan i Dalénum så fanns en sådan med i planeringen på samma tomt som den nya simhallen. I det ursprungliga avtalet med exploatören så fanns ett åtagande för staden att göra en fotbollsplan som skulle bekostas av exploatören. I senare avtal togs åtagandet bort. Staden har dock hela tiden haft för avsikt att skapa en fullstor plan i området.

Utredningen ska titta på möjligheterna att bygga en plan för spel 11 mot 11, det vill säga en fullstor plan. På Lidingö finns flera konstgräsplaner men bara tre av dem är tillräckligt stora för spel 9 mot 9 och 11 mot 11. Med större plan nås de äldre ungdomarna som vill spela fotboll.

I Dalénum pågår just nu ett projekt där öns nya simhall ska byggas och därmed finns  möjligheter till flera synergieffekter om man kan samordna projekten. Dessa effekter skulle innebära att en ny fotbollsplan kan stå färdig tidigare än innan 2024 då den nya simhallen beräknas vara på plats.

Kostnaderna för konstgräsplaner har tidigare legat mellan 5 och 8 miljoner kr. Kultur- och fritidsnämnden anser att denna kostnad ryms inom budgeten.

Kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till förslagen vid sitt sammanträde den 18 september.

Kommentarer

  1. Varför konstgräs? Vi bor och lever på Hälsans Ö. Vet att majoriteten av dem som spelar fotboll, är minst sagt tveksamma till detta underlag. Dessutom är det inte bra för miljön (urvattnat ord i dessa miljötider).Men varför ytterligare plast i vår natur? Skall vi inte värna om det naturliga? Dessutom då detta plastgräs slits och nöttas ut, tillför det partklar i luft och omgivning, som enl. alla förståsigpåforskare är ett gift för naturen,samt Djur och Människors LUNGOR,som skapar än mer ohälsa.Tror att det blir billigare med naturgräs, 5-8 miljoner på plastgräs känns NEJ FY!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *