Komtek Lidingös verksamhet upphör i sommar

Stad & Politik25 april 2023 kl 03.161

Ändrade budgetförutsättningar och delvis låg nyttjandegrad ligger bakom utbildningsnämndens beslut att avveckla Komtek på Lidingö.

En enig utbildningsnämnd fattade vid sitt sammanträde den 18 april beslutet att lägga ned Komteks verksamhet på Lidingö från den 1 juli i år, och att i stället rikta de resurserna mot kärnverksamhet i förskola, skola och fritidshem.

Huvudorsaken till beslutet är ändrade budgetförutsättningar, minskade statsanslag till verksamheten och ett beslut om att omfördela medel till kärnverksamheterna. Komteks kurser, som tidigare delvis finansierats med statsbidrag, har sedan 2022 gått med underskott. Detta föranledde en översyn av verksamheten, som visar att verksamheten är uppskattad men att delar av erbjudandet inte nyttjas i tillräcklig grad.

– Komtek har tidigare finansierats med statsbidrag, vilka nu har tagits bort. Därtill är deltagandet relativt lågt inom delar av kursutbudet. Då är det ansvarsfullt att se över situationen och agera på den, säger Christer Mohlin (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Vad är Komtek

Komtek är en kommunal teknik- och entreprenörsskola, ungefär som kommunala musikskolan fast med teknik. Komtek vill visa barn och unga att det är kul att skapa med teknik. På Lidingö har Komtek funnits i nästan 10 år och erbjudit fortbildning för pedagoger, skolklassbesök och fritidskurser för barn och unga. Verksamheten finns på flera ställen i Sverige och är en ideell förening som till stora delar finansieras av statsbidrag.

Läs mer på Lidingö stads hemsida

Kommentarer

  1. Otroligt tråkigt att höra. Det har alltid varit ett begränsat antal tillgängligt på terminskurser och många barn har fått nej trots att de har velat gå. Så att det läggs med trots att det finns ett stort intresse bland barn att få är riktigt tråkigt och ett dåligt beslut. Utöka den verksamheten istället så ser ni till att rikta resurserna rätt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *