Kompetenslyft inom omsorg och utbildning i C:s budgetförslag

Debatt2 december 2021 kl 04.02

Andelen utbildad personal inom stadens omsorg och utbildning är för låg. Lidingöcentern avsätter därför 5 mnkr i vår budget för att stärka hemtjänstens kompetens och 5 mnkr för att stärka kompetensen i förskolans.

Vi ser ett stort utvecklingsbehov av kompetensen inom hemtjänst och omsorg. Enligt stadens uppgifter hade bara 60–70% av hemtjänstpersonalen utbildning som undersköterskor 2019 och situationen är inte mycket bättre idag. Vi vill därför att Lidingö stad genomför flera åtgärder för att höja kompetensnivån bland de anställda inom omsorgen, bland annat genom att utreda ett system för ersättning till hemtjänstutförare där de som levererar högre andel utbildad personal får högre ersättning.

Även inom förskolan finns behov att höja kompetensen. Endast 26% av öns personal är utbildade förskolelärare. Detta i jämförelse med 40% sett till riket. Vi vill att staden fortsatt utökar möjligheten för vidareutbildning inom förskolan på Lidingö. För att Lidingö ska bli en attraktiv arbetsgivare vill personal se sin framtid nedskriven i utvecklingsplaner. Detta uppnår vi även genom att erbjuda en god arbetsmiljö med mindre barngrupper och konkurrensmässig lön.

Utöver attraktivare arbetsvillkor ser vi behovet av att staden satsar på sin personal. Vi lägger därför 10 mnkr av vår budget på upphandling av utbildning till både kommunens och fristående aktörer. Andra kommuner gör upphandling där exempelvis barnskötare utbildats till förskollärare. Detta bör Lidingö ta efter. För att öka andelen utbildad personal bör staden upphandla utbildning för barnskötare, förskolelärare och undersköterskor. Utbildningar som ska vara tillgängliga för personal både inom privat och kommunal verksamhet. Unga som gamla på ön har rätt att mötas av välutbildad personal.

Lotta Morger (C), talesperson utbildning
Kajsa Kronlund (C), talesperson äldreomsorg
Christina Wahlström (C), talesperson funktionsnedsatta och sociala frågor
Krister Forsberg (C), ledamot utbildningsnämnden
Helene Strömqvist (C), ersättare omsorgs- och socialnämnden
Caroline von Seth (C), ledamot kommunfullmäktige

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *