Kommunfullmäktige sammanträder

Det fins ofta gott om plats i sessionssalen. Läsarbild.
Stad & Politik20 november 2019 kl 06.24

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset måndagen den 25 november klockan 15.00 med fortsättning den 26 november klockan 18.00, i stadshuset.

Interpellationer och frågor

  • Är det den politiska majoritetens avsikt att skyndsamt återuppta utredningen om utbyggnad av Hersby gymnasium? Fråga från Jonas Lundgren (V) till utbildningsnämndens ordförande

Ärenden

  1. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (VA-taxan)
  2. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
  3. Budget 2020 och plan 2021–2022 samt ny styrmodell för Lidingö stad
  4. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtv). Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommunstyrelsens förslag till budget finns tillgänglig för allmänheten på stadens webbplats. Handlingarna finns samlade under kommunfullmäktiges sammanträde (Kommunfullmäktige KF/2019-11-25).

Gå till följande webbadress: lidingo.se/sammantraden och välj sedan kommunfullmäktige och aktuellt möte.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *