Kommunfullmäktige sammanträder i kväll

Kommunfullmäktige i Lidingö. Foto: Lidingösidan 2018
Stad & Politik27 september 2021 kl 03.26

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 27 september 2021 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Så kan Lidingöbornas inflytande och intresse för kommunfullmäktige ökas – interpellation från Patrik Sandström (MP)
 2. Angående konsekvenser av uteblivna motprestationer i stadsmiljöavtal – interpellation från Patrik Buddgård (C)
 3. Lokalförsörjning gruppbostäder – interpellation från Christina Wahlström (C)
 4. Möjligheten att förlägga Komvux-undervisning på Lidingö – interpellation från Jonas Lundgren (V)

Ärenden

 1. Storstockholms brandförsvar – Revidering av taxor för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor
 2. Inför kulturskola på Lidingö – svar på motion från S
 3. Trygghet för de äldre på Lidingö – svar på motion från (SD)
 4. Konstnärspris Lidingö stad – svar på motion från (S)
 5. Havsbastu/kallbadhus på Lidingö – svar på motion från (C)
 6. Översyn av socioekonomisk utjämning – svar på motion från (V)
 7. Inför medborgarförslag i kommunfullmäktige – svar på motion från (C)
 8. Namnge stadshusparken till Raoul Wallenbergparken – svar på motion från (C), (S), (MP)
 9. Sammanträdesplan 2022
 10. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *