Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik18 juni 2021 kl 04.15

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 21 juni 2021 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. #tyst i klassen# - interpellation från Gill Lindroos (S)
  2. Dags att förtydliga kommunfullmäktiges roll och yttersta ansvar för det systematiska
    arbetsmiljöarbetet inom Lidingö stad - interpellation från Daniel Larson (S)

Ärenden

  1. Tillfällig avgiftsfrihet rörande tillsynsavgift enligt alkohollagen
  2. Halverad avgift för uteserveringar på stadens mark
  3. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *