Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik21 maj 2021 kl 04.40

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 24 maj 2021 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. När i tid kan det tänkas finnas ett positivt beslut om bygglov för nya ridhuset och ombyggnationen av gamla ridhuset? – fråga från Iréne Borgenvik (SD)
  2. Hur går arbetet med trygg uppväxt? - interpellation från Patrik Sandström (MP)
  3. Digitalisering ska inte försvåra för äldre att ta del av stadens tjänster och service – interpellation från Patrik Sandström (MP)
  4. Särförskola – interpellation från Iréne Borgenvik (SD)

Ärenden

  1. Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser
  2. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *