Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik18 december 2020 kl 05.49

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 21 december 2020 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Lidingös hantering av pandemin - fråga från Jonas Lundgren (V)
 2. Placering av containrar på återvinningsstation – fråga från Iréne Borgenvik (SD)
 3. Amnestycertifieringen av Hersby gymnasium och avkriminalisering av sexköp – fråga från Iréne Borgenvik (SD)
 4. Trygghetslarm – fråga från Jonas Lundgren (V)
 5. Hemtjänst med hög kompetens – interpellation från Kajsa Kronlund (C)
 6. Om Hersby gymnasiums anslutning till Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle (RNS) – interpellation från Iréne Borgenvik (SD)

Ärenden

 1. Lidingö stads handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
 2. Ny taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
 3. Revidering av Renhållningsordning
 4. Ny timavgift för taxa för miljö- och stadsbyggnadsnämndens offentliga kontroll av livsmedels- och foderlagstiftningen
 5. Ny taxa för miljö- och stadsbyggnadsnämndens tillsyn enligt strålskyddslagen
 6. Ny taxa för miljö- och stadsbyggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 7. Miljöprogram 2021-2030 för Lidingö stads verksamheter – antagande
 8. Revidering av Lidingö stads trygghets- och säkerhetspolicy
 9. Finanspolicy och finansiella riktlinjer för kommunkoncernen Lidingö stad
 10. Policy för hantering av resultatutjämningsreserv
 11. Utbetalning av partistöd
 12. Slopa burk- och flaskvattnet på Lidingö – svar på motion från Jonas Lundgren (V)
 13. Bygg fler laddstationer på Lidingö – svar på motion från Fredrik Wesslund, Ulf Weidling och Patrik Buddgård (C)
 14. Använd extra kommunpengar till skola och omsorg redan 2020 – svar på motion från Patrik Buddgård (C)
 15. Skydda mer värdefull natur på Lidingö svar på motion från Patrik Buddgård (C), med flera
 16. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 17. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 18. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden
 19. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden
 20. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden
 21. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *