Kommunfullmäktige sammanträder

Gissa visar bilderna är tagna. De här frågorna borde de flesta klara...
Stad & Politik20 november 2020 kl 05.28

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i Stadshuset, måndagen den 23 november klockan 17.00.

Ärenden

  1. Budget 2021 och plan 2022–2023 för Lidingö stad
  2. Överenskommelse om ungdomsmottagningar
  3. Utredning samt förslag på ny organisation och införande av valfrihetssystem – den kommunala vuxenutbildningen
  4. Godkännande av exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för Lojobacken
  5.  Detaljplan för Lojobacken – antagande
  6. Valärenden

Kommunstyrelsens förslag till budget finns tillgänglig för allmänheten på stadens webbplats. Handlingarna finns samlade under kommunfullmäktiges sammanträde (Kommunfullmäktige KF/2020-11-23).

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *