Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö. Foto: Lidingösidan 2018
Stad & Politik28 september 2020 kl 05.591

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset, idag måndag den 28 september klockan 18.00.

Interpellationer och frågor
Lidingöbornas möjlighet att ta sig till och från Fjäderholmarna - interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande från Jonas Lundgren (V).

Ärenden

 1. Aktualitetsförklaring av Lidingö stads översiktsplan
 2. Detaljplan för fastigheterna Lidingö 7:52 och 7:53 m.fl. – antagande
 3. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt reglemente om frister för rengöring (sotning)
 4. Biblioteksplan för 2020–2023
 5. Minska fyrverkeriet för djur och människors trygghet – motion från Patrik Sandström (MP)
 6. Sammanträdesdagar för 2021
 7. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via internet, där den direktsänds. Se Lidingö stads hemsida här.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentarer

 1. Vid kvällens sammanträde i kommunfullmäktige blev det som vanligt debatt om byggandet på Lidingö, denna gång när den s.k. aktualiseringen av översiktsplanen diskuterades.

  Vänsterpartierna, inklusive Miljöpartiet, på ön har fortfarande väldigt svårt att begripa att Lidingö redan är Sveriges femte (5:e) mest tätbefolkade kommun, och den fjärde (4:e) mest tätbefolkade i Stockholm län. De hävdar fortfarande att Lidingö inte tar ansvar för länets bostadsförsörjning, vilket är både fel och obegripligt. Det finns fortfarande 22 andra kommuner i Stockholms län som, med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets synsätt, behöver ta mer ansvar för bostadsbyggandet i regionen än Lidingö för att nå upp till Lidingö stads nivå. Hoppas att den poletten någon gång faller ned hos S, V och MP.

  Att Lidingö stad under åren har byggt så klokt och ansvarsfullt att ön fortfarande, trots befolkningstätheten, känns luftig och grön ska inte ligga oss till last.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *