Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö. Foto: Lidingösidan 2018
Lidingö15 juni 2020 kl 07.00

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset, måndagen den 15 juni klockan 18.00.

Interpellationer och frågor
1. Lidingöbornas möjlighet att ta sig till och från Fjäderholmarna - interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande från Jonas Lundgren (V)

2. Om pollinering och ängsmarker - interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande från Patrik Buddgård (C)

Ärenden
1. Policy för Lidingö stads exploateringsavtal - återremitterat ärende

2. Detaljplan för Kungsljuset 2 – antagande

3. Godkännande av Exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för Lidingö 7:52, 7:53 m.fl. i kvarteret Sigyn

4. Boende för Lidingö stads äldre - målbild och boendekoncept

5. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *