Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik22 januari 2024 kl 03.47

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den den 22 januari klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. Miljövänliga alternativ till granulat på fotbollsplaner – interpellation från Anna Fundin (S).
  2. Angående effektivisering till överförmyndaren – interpellation från Gabor Sebastiani (C).
  3. Angående kunskap som utbildningsmål – interpellation från Gabor Sebastiani (C).

Ärenden

  1. Erbjud ukrainska flyktingar SFI – motion från Bertil Öberg (L) och Suzanne Liljegren (L).
  2. Om inrättandet av en fritidsbank – motion från Jonas Lundgren (V).
  3. Möjliggör för nyanlända barn och ungdomar att delta i föreningslivet – motion från Erik Öberg (L).
  4. Om Dawit Isaaks frihetstorg – motion från Patrik Sandström (MP), Daniel Larson (S), Suzanne Liljegren (L).
  5. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i stadshuset, via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtv), eller på Radio Lidingös gamla frekvens FM 97,8. (kl 15-18 sänds blandad trevlig musik). 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *