Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik27 november 2023 kl 03.29

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den den 27 november klockan 15.00. Om inte alla ärenden blir behandlade under måndagen fortsätter sammanträdet på tisdag den 28 november klockan 18.00.

Ärenden

 1. Budget för 2024 och plan för 2025–2026.

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation från Sven Erik Wånell (V) Om stadens användning av fastigheter och lägenheter.
 2. Interpellation från Anna Fundin (S) Om miljövänliga alternativ till granulat på fotbollsplaner.
 3. Interpellation från Joakim Jarnryd (C) Finns det behov av fler boenden enligt LSS på Lidingö?
 4. Interpellation från Jonas Lundgren (V) Gällande Islinge hamnvägs återöppnande för biltrafik.
 5. Interpellation från Jonas Lundgren (V) Om säkerhet i Lidingös skolor.

Ärenden

 1. Revidering av avfallstaxa (renhållningstaxa) 2024.
 2. Revidering av renhållningsordning del 1 Föreskrifter om avfallshantering.
 3. Revidering av taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (VA-taxa) 2024.
 4. Taxa enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424).
 5. Taxa för bygglov, plan och geografisk information 2024.
 6. Program för Lidingö stads arbete med civil beredskap 2023 – 2026.
 7. Angående Energigemenskap - motion från Gabor Sebastiani (C).
 8. Detaljplaner ses över för att gynna olika boende- och upplåtelseformer i villaområden - motion från Sven-Erik Wånell (V) och Jonas Lundgren (V).
 9. Flytta ö-gruppens butik till bättre skyltläge - motion från Christina Wahlström (C) och Patrik Buddgård (C).
 10. Om att etablera utvecklingsenhet för välfärdsteknik - motion av Bo Brismar (KD).
 11. Erbjud ukrainska flyktingar SFI – motion från Bertil Öberg (L) och Suzanne Liljegren (L).
 12. Anmälan av skrivelse.
 13. Anmälan av protokoll.
 14. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i stadshuset eller via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtv). Eller på Radio Lidingös gamla frekvens FM 97,8. (kl 15-18 sänds blandad trevlig musik). 
Gå till följande webbadress: lidingo.se/sammantraden och välj sedan kommunfullmäktige och aktuellt möte.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *