Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik18 juni 2023 kl 03.431

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 19 juni 2023 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Vad händer med Tor 2 och blir det några fler seniorbostäder på ön? –
  interpellation från Joakim Jarnryd (C) (KS/2023:86)
 2. Användningen av före detta Högsätra servicehus – interpellation från Sven Erik
  Wånell (V) (KS/2023:119)
 3. Omprövning av möjligheten att få behålla sin bostad när den tvååriga
  etableringsfasen är slut – interpellation från Sven Erik Wånell (V)
  (KS/2023:120)
 4. Meningsfull fritid och semester för personer inom LSS (lagen om stöd och
  service) – interpellation från Marianne von Döbeln (S) (KS/2023:128)
 5. Omprövning av beslutet om hundhagen i Furutorp – interpellation från Göran
  Tegnér (L) (KS/2023:194)
 6. Ett nytt och vassare Miljöprogram – interpellation från Patrik Sandström (MP)
  (KS/2023:195)
 7. Vattenavstängning för ryska handelsdelegationen på Kostervägen 5 –
  interpellation från Jonas Lundgren (V) (KS/2023:198)
 8. Otillåten gallring – interpellation från Gabor Sebastiani (C) (KS/2023:242)

Ärenden

 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete – verksamhetsberättelse 2022
 2. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
 3. Säkra och attraktiva cykel- och gångvägar – motion från Jonas Lundgren (V) och
  Sven Erik Wånell (V)
 4. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Se fullmäktiges webbsända sammanträden

Kom ihåg!
Du kan lyssna på debatten på radio: 97,8 MHz (Radio Lidingös gamla frekvens).

Kommentarer

 1. Man kan ju lyssna på debatten i efterhand och då skulle det vara bra om det angavs när i tid de olika ämnena avhandlas, t.ex. efter 32:13 debatten om ditten och datten. Väldigt besvärligt att hitta rätt när man i efterhand vill lyssna på en viss debatt. En del talepunkter kan också komma att utgå vilket inte gör det lättare. En demokratifråga som enkelt kan rättas till.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *