Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik22 maj 2023 kl 03.50

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 22 maj 2023 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Utnyttjande av tillförlitliga kvalitetsindikatorer vid kostnadsjämförelser – interpellation från Bo Brismar (KD) (KS/2023:16)
 2. Angående Lidingö stads arbete med modellen Huskurage – interpellation från Jonas Lundgren (V) (KS/2023:78)
 3. Vad händer med Tor 2 och blir det några fler seniorbostäder på ön? – interpellation från Joakim Jarnryd (C) (KS/2023:86)
 4. Användningen av före detta Högsätra servicehus – interpellation från Sven Erik Wånell (V) (KS/2023:119)
 5. Omprövning av möjligheten att få behålla sin bostad när den tvååriga etableringsfasen är slut – interpellation från Sven Erik Wånell (V) (KS/2023:120)
 6. Meningsfull fritid och semester för personer inom LSS (lagen om stöd och service) – interpellation från Marianne von Döbeln (S) (KS/2023:128)
 7. Omprövning av beslutet om hundhagen i Furutorp – interpellation från Göran Tegnér (L) (KS/2023:194)
 8. Ett nytt och vassare Miljöprogram – interpellation från Patrik Sandström (MP) (KS/2023:195)
 9. Vattenavstängning för ryska handelsdelegationen på Kostervägen 5 – interpellation från Jonas Lundgren (V) (KS/2023:198)
 10. Otillåten gallring – interpellation från Gabor Sebastiani (C) (KS/2023:242)

Ärenden

 1. Miljöbokslut 2022 – en sammanställning av nämndernas och bolagens miljöprogramsarbete
 2. Revidering av omsorgs- och socialnämndens reglemente
 3. En gemensam familjerätt för kommunerna Danderyd, Lidingö, Täby och Vaxholm
 4. Revidering av reglementet om ekonomiska villkor för de förtroendevalda,
  F 18/2023
 5. Restaurera våtmarker på Lidingö – motion från Jonas Lundgren (V) och Sven Erik Wånell (V)
 6. Anmälan av ej färdigberedd motion
 7. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Nyhet!
Nu kan du lyssna på debatten på radio: 97,8 MHz (Radio Lidingös gamla frekvens).

Se fullmäktiges webbsända sammanträden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *