Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik27 mars 2023 kl 03.29

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 27 mars 2023 klockan 18.00.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Interpellationer och frågor

  1. Vad händer med Tor 2 och blir det några fler seniorbostäder på ön? Interpellation från Joakim Jarnryd (C)
  2. Kommer arbetet med nya översiktsplanen vara tydligt, förutsägbart och transparent? Interpellation från Suzanne Liljegren (L)
  3. Varför ska Lidingöborna betala mer för Lilla Lidingöbron? Interpellation från Patrik Buddgård (C)
  4. Omprövning av möjligheten att få behålla sin bostad när den tvååriga etableringsfasen är slut. Interpellation från Sven Erik Wånell (V)

Ärenden

  1. Handlingsplaner 2023 - stadsövergripande sammanställning utifrån funktionshinderpolitiskt program
  2. Översyn av stadens borgenspolicy
  3. Redovisning av obehandlade motioner
  4. Redovisning av bifallna motioner
  5. Valärende

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *